તોડવું કઈ રીતથી પેન્સિલ પણું ?
શ્વાસ જન્મે ને તરત બટકાય છે.
અનિલ ચાવડા

ક્ષણ આવે તો ? – અનિલ વાળા

તમે તમોને ગમો નહીં એ ક્ષણ આવે તો ?
દરિયા વચ્ચે ઊભા રહો ને તમને મળવા રણ આવે તો ?

રણને નહીં ઓળખવા જેવું કરીને બ્હાનું
આમતેમ કે આડું અવળું તમે જ જોતાં રહો
તમે તમોને છેતરવાને તમે તમારી
જૂઠી વારતા તમને ખુદને કહો…

દરપણમાંથી પ્રતિબિંબ ખોવાય જાય
ને જ્યાં જાવ ત્યાં પાછળ પાછળ એકાદું દરપણ આવે તો ?
તમે તમોને ગમો નહીં એ ક્ષણ આવે તો ?

‘હવે નથી બચવું’ એ નક્કી કરી
તમે તમારી અકબંધ હોડી તોડી નાખો,
દરપણ ફૂટે એ પહેલાં તો તમે તમારી
જાતને મારી પથ્થર ખુદને ફોડી નાખો !

તમે હજુ તો ફૂટી જવાની અણી ઉપર હો
અને તમોને બચાવવાને કોક અજાણ્યું જણ આવે તો ?
તમે તમોને ગમો નહીં એ ક્ષણ આવે તો ?

– અનિલ વાળા

 

સવાલ ધારદાર છે……..

4 Comments »

 1. તુરી રાહુલ એમ ઝીલ said,

  February 12, 2018 @ 7:31 am

  વાહ.સરસ

 2. સુરેશ જાની said,

  February 12, 2018 @ 10:48 am

  તમે તમોને ગમો નહીં એ ક્ષણ આવે તો ?
  જાગૃતિની શરૂઆત – નિજ દોષ પરિક્ષણ.

 3. ketan yajnik said,

  February 12, 2018 @ 6:02 pm

  સવાલ ધારદાર છે……..જ્વાબ એતલો જ જતિલ ચ્હે

 4. જગદીશ કરંગીયા ‘સમય’ said,

  February 12, 2018 @ 8:32 pm

  અતિ સુંદર.

  Jagdish Karangiya ‘Samay’
  https://jagdishkarangiya.wordpress.com

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment