પાન લીલું જોયું ને તમે યાદ આવ્યાં,
જાણે મોસમનો પહેલો વરસાદ ઝીલ્યો રામ !
હરીન્દ્ર દવે

રહેવું છે….. – ‘ગની’ દહીંવાળા

મંઝિલની અડગતા, પંથીનો નિરધાર બનીને રહેવું છે,
સો વાર મહોબ્બતમાં બગડી એક વાર બનીને રહેવું છે.

ફરિયાદ, જીવનનાં અંત સુધી ભગ્નાશ હૃદયને કરવા દો !
ખામોશ બની જાતાં પહેલાં પોકાર બનીને રહેવું છે.

ધનભાગ્ય જીવનના ઉંબર પર દીવાનગીએ પગલાં માંડ્યાં,
બુદ્ધિને હવે રહેવું હો તો લાચાર બનીને રહેવું છે.

જ્યાં પ્રેમનો પાલવ પથરાયો, ત્યાં ડાઘ પડ્યા બદનામીના,
સંસારની છાની વાતોને ચકચાર બનીને રહેવું છે.

હંમેશનાં રોતલ નયનોને એક વાર હસાવી તો જાણો !
ઝાકળને ઘડીભર પુષ્પોનો આકાર બનીને રહેવું છે.

એક કંપ ગગનમાં છાનો છે, ભય સૌને ખરી પડવાનો છે
પ્રત્યેક સિતારાને મારો આધાર બનીને રહેવું છે.

નેકીને બદીમાં અટવાતું, જોયું છે ‘ગની’ જીવન તારું,
સૂફીને સલામો ભરવી છે, મયખાર બનીને રહેવું છે.

– ‘ગની’ દહીંવાળા

2 Comments »

 1. ketan yajnik said,

  January 9, 2018 @ 7:44 am

  મંઝિલની અડગતા, પંથીનો નિરધાર બનીને રહેવું છે,
  સો વાર મહોબ્બતમાં બગડી એક વાર બનીને રહેવું છે.

 2. Shivani Shah said,

  January 9, 2018 @ 8:27 am

  अति सुंदर पंक्तियां –

  समय की .. इस अनवरत बहती धारा में ..
  अपने चंद सालों का .. हिसाब क्या रखें .. !!

  जिंदगी ने .. दिया है जब इतना .. बेशुमार यहाँ ..
  तो फिर .. जो नहीं मिला उसका हिसाब क्या रखें .. !!

  दोस्तों ने .. दिया है .. इतना प्यार यहाँ ..
  तो दुश्मनी .. की बातों का .. हिसाब क्या रखें .. !!

  दिन हैं .. उजालों से .. इतने भरपूर यहाँ ..
  तो रात के अँधेरों का .. हिसाब क्या रखे .. !!

  खुशी के दो पल .. काफी हैं .. खिलने के लिये ..
  तो फिर .. उदासियों का .. हिसाब क्या रखें .. !!

  हसीन यादों के मंजर .. इतने हैं जिंदगानी में ..
  तो चंद दुख की बातों का .. हिसाब क्या रखें .. !!

  मिले हैं फूल यहाँ .. इतने किन्हीं अपनों से ..
  फिर काँटों की .. चुभन का हिसाब क्या रखें .. !!

  चाँद की चाँदनी .. जब इतनी दिलकश है ..
  तो उसमें भी दाग है .. ये हिसाब क्या रखें .. !!

  जब खयालों से .. ही पुलक .. भर जाती हो दिल में ..
  तो फिर मिलने .. ना मिलने का .. हिसाब क्या रखें .. !!

  कुछ तो जरूर .. बहुत अच्छा है .. सभी में यारों ..
  फिर जरा सी .. बुराइयों का .. हिसाब क्या रखें .. !!!

  Writer not known to me..

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment