પ્રેમને કારણો સાથે સંબન્ધ કાંઈયે નથી,
કારણ પ્રીતિનું પ્રીતિ : પ્રેમીની લક્ષ્મી તે બધી.
કલાપી

વાદળો – અતુલ દવે

એની પણ જરૂર
વ્યથા વારતા હશે,
વાદળો કેમ આમ
આંસુ સારતા હશે !!!

– અતુલ દવે

આમ અછાંદસ પણ આમ છંદની ખાસ્સું લગોલગ અને લગભગ ગઝલના શેર જેવું જ નાનકડું કાવ્ય અતુલ દવે લઈ આવ્યા છે. વરસાદને કવિઓ હંમેશા નિતનવા આયામથી જોતા-પોંખતા આવ્યા છે. અહીં કવિની દૃષ્ટિથી વરસાદનું એક નવું મજાનું પરિમાણ રજૂ થયું છે…

7 Comments »

 1. Shah Pravin said,

  September 28, 2017 @ 7:26 am

  વાહ .. સુંદર…
  વાદળને ઠેસ એક વાગી કે ચોમાસું બેઠુ….

 2. Pravin Shah said,

  September 28, 2017 @ 7:49 am

  વાહ, વાહ !
  નાનુ, નાજુક અને નમણુ કાવ્ય.
  ખૂબ ગમ્યુ.

 3. સુરેશ જાની said,

  September 28, 2017 @ 10:04 am

  આદભૂત કલ્પના.
  દરેક હોવાપણાંને એની મજાઓ અને વ્યથાઓ હોય છે !

 4. Shivani Shah said,

  September 28, 2017 @ 11:24 am

  વાહ ! હોવાપણાની મજા અને વ્યથા !

 5. Atul Dave said,

  September 28, 2017 @ 12:27 pm

 6. Riddhi Sankaliya said,

  October 2, 2017 @ 2:19 am

  વાહ ,

 7. yogesh shukla said,

  November 12, 2017 @ 11:57 pm

  વાહ શ્રી અતુલ દવે વાહ ,,,
  વ્યથા ,વાર્તા ,વાદળ ,,આશુ ,,,,સુંદર કલ્પના ,…

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment