તૂટી કલમ તો આગળીનાં ટેરવે લખ્યું,
તેથી જ રાતી ઝાંય છે મારા બયાનમા.
ભગવતીકુમાર શર્મા

તું નીરખને ! – ભગવતીકુમાર શર્મા

હૃદયમાં જ તારા પ્રથમ તું નીરખને !
પછી દસ દિશામાં પરમ તું નીરખને !

અગમ તું નીરખને ! નિગમ તું નીરખને !
દ્યુતિની ઝલક ચારેગમ તું નીરખને !

મળ્યો છે તને તે ધરમ તું નીરખને !
આ કાગળ, આ ખડિયો, કલમ તું નીરખને !

હવે ક્ષણનું છેટું એ અપરાધ તારો;
આ લીલા અકળ એકદમ તું નીરખને !

છે પીડાના સણકા હજી કષ્ટપ્રદ, પણ
રુઝાઈ રહેલા જખમ તું નીરખને !

છે તરણાં સમા અન્યના દોષ કિન્તુ,
શિલા જેવું તારું અહમ તું નીરખને !

અટકશે કશું પણ ન તારા વિના યે;
ગતિનો સનાતન નિયમ તું નીરખને !

-ભગવતીકુમાર શર્મા

કવિશ્રીને ગુજરાત સાહિત્ય-રત્ન ગૌરવ એવોર્ડ તાજેતરમાં જ મળ્યો….

4 Comments »

 1. Atul Dave said,

  September 20, 2017 @ 3:57 am

  અદ્ભૂત !

 2. mukesh vora said,

  September 20, 2017 @ 4:38 am

  વાહ શુ કવિતા
  છે તરણાં સમા અન્યના દોષ કિન્તુ,
  શિલા જેવું તારું અહમ તું નીરખને !

  ખુબ દિવસો બાદ સરસ કવિતા વાચિ

  મારે પોતનેજ નિરખવાનુ જરુરિ

 3. Shivani Shah said,

  September 20, 2017 @ 8:19 am

  વાહ ! forceful અભિવ્યક્તિ !
  similar message વાળી પંક્તિઓ યાદ આવી ગઈ:

  ‘જાગને જાદવા કૃષ્ણ ગોવાળિયા તુજ વિના ધેનમાં કોણ જાશે..’
  ‘अब जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है…’

 4. Jayendra Thakar said,

  September 20, 2017 @ 1:53 pm

  ઘણું સ્પષ્ટ છે અને ગુહ્ય પણ!
  અટકશે કશું પણ ન તારા વિના યે;
  ગતિનો સનાતન નિયમ તું નીરખને !
  એકેએક કળીમાં ભારોભાર સત્ય છે.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment