અરીસા વેચતા ગામે નયન દેસાઈ એસ.એસ.સી.
અને ભીંતો ઊભી સામે નયન દેસાઈ એસ.એસ.સી.
નયન દેસાઈ

(યુદ્ધમાંથી પાર તો પડવું જ છે) – કિરીટ ગોસ્વામી

સત્-અસત્ ના યુદ્ધમાંથી પાર તો પડવું જ છે,
મન! મમતના યુદ્ધમાંથી પાર તો પડવું જ છે!

તો જ ભીતરના જગત પર રાજ સરખું થઈ શકે;
આ જગતના યુદ્ધમાંથી પાર તો પડવું જ છે!

હર-વખત હા-નાથી આગળ મન વધી શકતું નથી;
હર-વખતના યુદ્ધમાંથી પાર તો પડવું જ છે!

જે મળે એને જ મિલકત માનશું મોંઘી હવે
છત-અછતના યુદ્ધમાંથી પાર તો પડવું જ છે!

જોઈએ સંબંધનું આકાશ ખુલ્લું બસ, ‘કિરીટ’
સૌ શરતના યુદ્ધમાંથી પાર તો પડવું જ છે!

– કિરીટ ગોસ્વામી

લયસ્તરોના આંગણે કિરીટ ગોસ્વામી એમનો નવો ગઝલસંગ્રહ લઈને ઉપસ્થિત થયા છે. કવિનું સ્વાગત અને સ્નેહકામનાઓ…

યુદ્ધમાંથી પાર પડવાની ઇચ્છામાં જે ઘડીએ એક ‘જ’ની મક્કમતા ઉમેરાય છે એ જ ઘડીએ અડધું યુદ્ધ તો જીતી લેવાય છે. અને આવી મક્કમ નિર્ધારભરી અર્થસભર લાંબી રદીફ એકપણ શેરમાં લટકી પડતી નથી એ ગઝલનું સૌભાગ્ય. બધા જ શેર પ્રશંસનીય થયા છે.

3 Comments »

 1. Meena said,

  June 2, 2017 @ 1:27 am

  જોઈએ સંબંધનું આકાશ ખુલ્લું બસ, ‘કિરીટ’
  સૌ શરતના યુદ્ધમાંથી પાર તો પડવું જ છે!
  વાહ!
  અને …
  યુદ્ધમાંથી પાર પડવાની ઇચ્છામાં જે ઘડીએ એક ‘જ’ની મક્કમતા ઉમેરાય છે એ જ ઘડીએ અડધું યુદ્ધ તો જીતી લેવાય છે. – સરસ

 2. Vineshchandra Chhotai said,

  June 2, 2017 @ 7:33 am

  Hariaum namaskar Support the cause always ,will reach the destination one day ,with prem.n om

 3. Rakesh Thakkar, Vapi said,

  June 2, 2017 @ 9:30 am

  સચોટ લખ્યું છે… એક ‘જ’ની મક્કમતા ઉમેરાય છે
  આ જગતના યુદ્ધમાંથી પાર તો પડવું જ છે!
  શુભકામનાઓ !

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment