સેવી શકે, તો સંતની કોટિને પામશે;
જે શબ્દ વેડફે છે તું વાણી-વિલાસમાં !
અમિત વ્યાસ

મારે જવું નથી – જયંત પાઠક

એ ના સળંગ હોય તો મારે જવું નથી.
રસ્તાને અંત હોય તો મારે જવું નથી.

બોલાવતું બધુંય ગામ તોય એમની,
ખડકી જ બંધ હોય તો મારે જવું નથી.

પૃથ્વીની જેમ એમના દરિયાવ દિલમાં,
નોખા જ ખંડ હોય તો મારે જવું નથી

ખારું ઝરણ થઈને તો નીકળ્યો છું આંખથી,
ખારો જ અંત હોય તો મારે જવું નથી.

હું ચાલું તો ચાલે ને અટકું તો ઊભો રહે,
એવો જ પંથ હોય તો મારે જવું નથી.

-જયંત પાઠક

4 Comments »

 1. ketan yajnik said,

  March 31, 2017 @ 9:31 am

  જવાં જ નીકળ્યા હતા ,પણ બસ હવે જવું નથી

 2. RAKESH THAKKAR, Vapi said,

  March 31, 2017 @ 10:54 am

  Waah
  હું ચાલું તો ચાલે ને અટકું તો ઊભો રહે,
  એવો જ પંથ હોય તો મારે જવું નથી.

 3. Harshad said,

  March 31, 2017 @ 6:26 pm

  Very Good !! Jayantbhai is my one of the favorite poet. Always love to read and recite his creations.

 4. Maheshchandra Naik said,

  April 2, 2017 @ 9:34 pm

  સરસ,સરસ,સરસ………

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment