આકંઠ છલોછલ અંદર-બાહર દેહ-પ્રાણ રંગાયા છે,
તમે નથી પણ તમારા સ્મરણે થઈ રમમાણ રંગાયા છે.
વિવેક ટેલર

નહીં આવે… – ‘જલન’ માતરી

દુ:ખી થવાને માટે કોઇ ધરતી પર નહીં આવે,
હવે સદીઓ જશે ને કોઇ પયગમ્બર નહીં આવે…

છે મસ્તીખોર કિંતુ દિલનો છે પથ્થર નહીં આવે,
સરિતાને કદી ઘરઅંગણે સાગર નહીં આવે…

ચમનને આંખમાં લઇને નીકળશો જો ચમનમાંથી,
નહીં આવે નજરમાં જંગલો, પાધર નહીં આવે…

અનુભવ પરથી દુનિયાના, તું જો મળશે ક્યામતમાં,
તને જોઇ ધ્રુજારી આવશે, આદર નહીં આવે…

દુ:ખો આવ્યાં છે હમણાં તો ફક્ત બેચાર સંખ્યામાં,
ભલા શી ખાતરી કે એ પછી લશ્કર નહીં આવે…

હવે તો દોસ્તો ભેગા મળી વ્હેંચીને પી નાખો,
જગતનાં ઝેર પીવાને હવે શંકર નહીં આવે…

આ બળવાખોર ગઝલો છોડ લખવાનું ‘જલન’ નહીંતર,
લખીને રાખજે અંજામ તુજ સુંદર નહીં આવે…

કરીને માફ સ્નેહીઓ ઉઠાવો એક બાબત પર,
‘જલન’ની લાશ ઊંચકવા અહીં ઇશ્વર નહીં આવે…

– ‘જલન’ માતરી

પરંપરાગત માવજત છે પણ ચમકારા ચોક્કસ છે…..

3 Comments »

 1. amit shah said,

  February 27, 2017 @ 3:58 am

  ખુબ સરસ ગઝલ્

  ‘જલન’ માતરી નિ લોક્પ્રિય ગઝલ્

  very well composed & sung
  by shri asit desai

 2. Ketan Yajnik said,

  February 27, 2017 @ 11:41 pm

  કેટલાને સમજાવશું ને મનાવશું
  “આ બળવાખોર ગઝલો છોડ લખવાનું ‘જલન’ નહીંતર,
  લખીને રાખજે અંજામ તુજ સુંદર નહીં આવે…

 3. RAKESH THAKKAR, Vapi said,

  February 28, 2017 @ 10:40 am

  Very nice gazal
  દુ:ખો આવ્યાં છે હમણાં તો ફક્ત બેચાર સંખ્યામાં,
  ભલા શી ખાતરી કે એ પછી લશ્કર નહીં આવે…

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment