તપ્ત યાદોથી સભર સહવાસનું
આંખ સામે છે નગર આભાસનું
વ્રજેશ મિસ્ત્રી

…તો ગનીમત – મનસૂર કુરેશી

દુઆઓ અમારી ફળે તો ગનીમત,
જીવનમાં હવે એ મળે તો ગનીમત.

ઉપેક્ષાઓ એની બધીએ ભૂલીને
હૃદય એ તરફ જો ઢળે તો ગનીમત.

ઘણા દૂર નીકળી ગયા છે પરંતુ
સુણી સાદ, પાછા વળે તો ગનીમત.

વિરહની ઉદાસી તો ઘેરી વળી છે,
મિલનની ખુશાલી ભળે તો ગનીમત.

જીવનભર રહી વાટ ‘મનસૂર’ જેની,
કબર પર એ આવી મળે તો ગનીમત.

– મનસૂર કુરેશી

ગનીમત જેવી મજાની રદીફનો અદભુત ઉપયોગ… વાહ કવિ !

4 Comments »

 1. chandresh said,

  February 10, 2017 @ 4:55 am

  જીવનભર રહી વાટ ‘મનસૂર’ જેની,
  કબર પર એ આવી મળે તો ગનીમત.

  સરસ

 2. Rakesh Thakkar, Vapi said,

  February 10, 2017 @ 7:11 am

  વાહ !
  ઉપેક્ષાઓ એની બધીએ ભૂલીને
  હૃદય એ તરફ જો ઢળે તો ગનીમત

 3. KETAN YAJNIK said,

  February 10, 2017 @ 7:29 am

  રહે નસીબ

 4. Vineshchandra Chhotai said,

  February 11, 2017 @ 4:24 am

  Ganimat

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment