ઊભરો રહે ન દિલમાં ન બદનામીઓનો ડર,
શોધું છું ભેદ કહેવાને નબળાં સ્મરણના દોસ્ત.
મરીઝ

અપરંપાર બન – રાજેન્દ્ર શુક્લ

પૂર્ણ રૂપે વ્યક્ત થા, સાકાર બન;
એ રીતે અવ્યક્તનો અણસાર બન.
વૃક્ષ જેમ જ ઊભવાનું છે નિયત,
કોઈ કુમળી વેલનો આધાર બન.

પિંડ પાર્થિવ પણ પછી પુષ્પિત થશે,
તું અલૌકિક સુરભિનું આગાર બન.
ચિત્તને જો ક્યાં ય સંચરવું નથી-
સ્થિર રહીને સર્વનો સંચાર બન.

કૈં ન બનવું એ ય તે બંધન બને,
તો બધું બન, એ ય વારંવાર બન.
આદ્ય જેવું જો નથી તો અંત ક્યાં,
એના જેવું તું ય અપરંપાર બન.

-રાજેન્દ્ર શુક્લ

” કૈં ન બનવું એ ય તે બંધન બને ” – બહુ જ મહત્વની વાત !!!!

5 Comments »

 1. Rakesh Thakkar, Vapi said,

  February 8, 2017 @ 2:55 am

  સરસ રચના !
  વૃક્ષ જેમ જ ઊભવાનું છે નિયત,
  કોઈ કુમળી વેલનો આધાર બન.

 2. Nehal said,

  February 8, 2017 @ 4:44 am

  વાહ! ધન્ય થઈ જવાય એવી રચના!

  કૈં ન બનવું એ ય તે બંધન બને,
  તો બધું બન, એ ય વારંવાર બન.
  આદ્ય જેવું જો નથી તો અંત ક્યાં,
  એના જેવું તું ય અપરંપાર બન.

 3. KETAN YAJNIK said,

  February 8, 2017 @ 8:18 am

  ખીલી ઉઠયા

 4. Dhaval Shah said,

  February 8, 2017 @ 7:56 pm

  કૈં ન બનવું એ ય તે બંધન બને,
  તો બધું બન, એ ય વારંવાર બન.
  આદ્ય જેવું જો નથી તો અંત ક્યાં,
  એના જેવું તું ય અપરંપાર બન.

  – વાહ !

 5. La Kant Thakkar said,

  February 11, 2017 @ 10:31 am

  “પૂર્ણ રૂપે વ્યક્ત થા, સાકાર બન;
  એ રીતે અવ્યક્તનો અણસાર બન.”
  અલપ-ઝલપ…ઝાંખો-પાંખો …. અધ્ધર-પધ્ધર દેખા દે… એ મંજૂર નથી કવિને ,સાકારતાની ચાહ, ચોખ્ખો ચટ્ટ સ્પષ્ટ “દર્શન” દે! એવી ઈચ્છા કવિની ….
  રા.શુ.એજ લખ્યું છે ,“આ આટલે અહીં પહોચ્યા પછી એટલું સમજાય છે-“આ તો બધું થાય છે !“
  અને આપણી ભીતરનો ખરો લાગણી ભાવ જ અનુભવ-અનુભૂતિ કરાવે તે, આપણું જણ-જણ નું અને ક્ષણ-ક્ષણનું સત્ય !
  ***

  “પંખી તો બે ઘડી આવી ચહેકી ગૂંજ્યા કરે
  પંખી તો માત્ર ઊડે છે પાંખોને વશ ,મન
  આકાર- રંગ ગતિ રચે છે માત્ર મન !
  જોનાર માણીને જાણનાર માત્ર મન !
  છે સર્વસ્વ-સર્વત્ર આપણું આ મન !”

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment