જન્મ-મૃત્યુ છે, મત્લા ને મક્તા ઉભય, શ્વાસના કાફિયા, જિંદગીનો વિષય ;
રંગ લૌકિક છે પણ અલૌકિક લય , ગાય છે ‘ શૂન્ય’ ખુદની હજૂરે ગઝલ.
’શૂન્ય’ પાલનપુરી

(રાઘવ કામમાં આવ્યો) – ગૌરાંગ ઠાકર

ગઝલ લખવાનો જીવનમાં અનુભવ કામમાં આવ્યો,
મને હું જાણવા લાગ્યો અને ભવ કામમાં આવ્યો.

મને ત્યારે જ લાગ્યું દોસ્ત, રાઘવ કામમાં આવ્યો,
જગતમાં જે ઘડી માનવને માનવ કામમાં આવ્યો.

હવા નિષ્ફળ ગઈ સાંકળ ઉઘાડી નાંખવામાં પણ,
અમારા ઘરના ખાલીપાને પગરવ કામમાં આવ્યો.

ઊભા છે આમ તો રસ્તાને રસ્તો દઈને રસ્તામાં,
છતાં રસ્તાને એ વૃક્ષોનો પાલવ કામમાં આવ્યો.

હું પડછાયાને મારા પ્રેમનો પ્રસ્તાવ આપું ત્યાં,
ખરા ટાણે મને ભીતરનો વૈભવ કામમાં આવ્યો.

અમે આદમના વંશજ સ્વર્ગમાંથી છો ધકેલાયા,
જગત માણી લીધું મિત્રો, પરાભવ કામમાં આવ્યો.

– ગૌરાંગ ઠાકર

દરેકેદરેક શેર ધ્યાન ખેંચે એવા મજબૂત. રસ્તાની પુનરુક્તિવાળો શેર ભાષાપ્રયોગની વિશિષ્ટતાના કારણે ખાસ થયો છે. અને સફરજન ખાવાની સજારૂપે પૃથ્વીનો વસવાટ ભોગવવાનો થયો એ વાતને કવિ જે સકારાત્મક્તાથી રજૂ કરે છે એ તો અદભુત છે.

6 Comments »

 1. Ketan Yajnik said,

  February 16, 2017 @ 7:35 am

  ગ્મેી

 2. Gaurang Thaker said,

  February 16, 2017 @ 9:27 am

  Thank u vivekbhai and laystaro..

 3. vimala said,

  February 16, 2017 @ 2:56 pm

  હું પડછાયાને મારા પ્રેમનો પ્રસ્તાવ આપું ત્યાં,
  ખરા ટાણે મને ભીતરનો વૈભવ કામમાં આવ્યો.

 4. Maheshchandra Naik said,

  February 16, 2017 @ 3:26 pm

  અમે આદમના વંશજ સ્વર્ગમાંથી છો ધકેલાયા,
  જગત માણી લીધું મિત્રો,પરાભવ કામમા આવ્યો.
  સરસ, બધા જ શેર રસમય,મર્માળા અને વિચારવંત ……..કવિશ્રીને અભિનદન ,
  આપનો આભાર…..

 5. poonam said,

  February 17, 2017 @ 4:16 am

  હું પડછાયાને મારા પ્રેમનો પ્રસ્તાવ આપું ત્યાં,
  ખરા ટાણે મને ભીતરનો વૈભવ કામમાં આવ્યો.
  -– ગૌરાંગ ઠાકર – Waah !

 6. લલિત ત્રિવેદી said,

  February 21, 2017 @ 5:18 am

  વાહ

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment