આવશે ‘ઈર્શાદ’, અસલી ઘર હવે,
જીવ મારો ખોળિયે મૂંઝાય છે.
ચિનુ મોદી ‘ઈર્શાદ’

પવન – ભગવતીકુમાર શર્મા

વાંસના વનમાં થઇ વાતો પવન,
કૃષ્ણ તણી ફૂંક થઇ ગાતો પવન.

તું મને સ્પર્શી ગઈ એવી રીતે,
ભ્રમ થયો એવો અરે ! આ તો પવન.

શ્વાસ તો તૂટી રહ્યાં છે ક્યારનાં,
ગ્રીષ્મ સાંજે ઠોકરો ખાતો પવન.

કોઇનાં છૂટી ગયાં છે પ્રાણ શું,
કેમ આ કંઇ વેળથી વાતો પવન.

– ભગવતીકુમાર શર્મા

2 Comments »

 1. Perpoto said,

  December 4, 2016 @ 4:24 am

  તું મને સ્પર્શી ગઈ એવી રીતે,
  ભ્રમ થયો એવો અરે ! આ તો પવન.

 2. Rakesh Thakkar, Vapi said,

  December 4, 2016 @ 10:53 pm

  વાહ
  કોઇનાં છૂટી ગયાં છે પ્રાણ શું,
  કેમ આ કંઇ વેળથી વાતો પવન.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment