જિંદગીને મોતનો જો ભેદ ના રાખો તમે,
જેના ખાલી હાથ છે એ સૌ સિકંદર લાગશે !
બેફામ

વરસાદમાં – સુરેશ પરમાર ‘સૂર’

વા-ઝડી થઈ યાદ સૂસવાતી રહી વરસાદમાં,
હું અહીં, ત્યાં તુંય વળ ખાતી રહી વરસાદમાં.

જાગરણ પ્રોઈ શકું હું જિંદગીની સોયમાં,
એ જ કારણ વીજળી થાતી રહી વરસાદમાં.

હું કવિનો કોટ પહેરી બારીએ બેસી રહ્યો,
ને ગઝલ સાબોળ ભીંજાતી રહી વરસાદમાં.

લાકડાં લીલા જલાવી ડાઘુઓ ચાલ્યા ગયા,
એકલી ચિતા જ ધુમાતી રહી વરસાદમાં.

પિંજરામાં કેદ મેના ‘સૂર’ સામે જોઈને
ભીની આંખે મેહૂલો ગાતી રહી વરસાદમાં.

– સુરેશ પરમાર ‘સૂર’

બધા જ શેર મમળાવવા ગમે એવા… હર મોસમમાં તરબતર કરી દે એવી મજાની વરસાદી ગઝલ…

6 Comments »

 1. Neha said,

  March 17, 2017 @ 2:46 am

  જાગરણ પ્રોઈ શકું હું જિંદગીની સોયમાં,
  એ જ કારણ વીજળી થાતી રહી વરસાદમાં.

  વાહ

 2. Rakesh Thakkar, Vapi said,

  March 17, 2017 @ 3:13 am

  વાહ !
  હું કવિનો કોટ પહેરી બારીએ બેસી રહ્યો,
  ને ગઝલ સાબોળ ભીંજાતી રહી વરસાદમાં.

 3. Pravin Shah said,

  March 17, 2017 @ 6:09 am

  વીજ્ળીનો શેર વાચીને ગન્ગાસતિ અને પાનબાઈ યાદ આવિ ગયા

 4. દેવાંગ ય said,

  March 17, 2017 @ 1:45 pm

  Wah…જાગરણ વાળો શેર ઉત્તમ

 5. Vijay Pathak (Ghazal Singer) said,

  March 18, 2017 @ 3:42 am

  હું કવિનો કોટ પહેરી બારીએ બેસી રહ્યો,
  ને ગઝલ સાબોળ ભીંજાતી રહી વરસાદમાં!!
  ખોૂબ જ ઉમદા શેર , વાહ કવિ વાહ !!

 6. Harshad said,

  March 18, 2017 @ 1:52 pm

  સુન્દર રચના.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment