શ્વાસને ઈસ્ત્રી કરી મેં સાચવી રાખ્યા હતા,
ક્યાંક અણધાર્યા પ્રસંગે જો જવાનું થાય તો!
અનિલ ચાવડા

શું કરીશું ! – મનસુખ લશ્કરી

શ્વાસની સાબિતીઓને સંઘરીને શું કરીશું ?
આંસુઓમાં ડૂબવા આંખો ભરીને શું કરીશું ?

હાથમાં તો આજ છે – તો આજને પીધા કરો,
કાલની ખાલી નદીમાં સંસરીને શું કરીશું ?

ગમતું-અણગમતું બધુંયે આવતું-જાતું રહે છે,
વ્હેણ છે, જોયા કરો – એ આંતરીને શું કરીશું ?

પાંદનો અવતાર છે, તડકા-તમસને આવકારો !
પણ ક-ટાણે પાનખર પહેલાં ખરીને શું કરીશું ?

‘શું કરીશું?’ ‘શું કરીશું ?’ શું કરે છે? ગોત ઉત્તર!
પંડને આ વૈખરીથી તંતરીને શું કરીશું !

– મનસુખ લશ્કરી

એકેએક શેર પાણીદાર… વર્તમાનનું મહત્ત્વ સમજાવતું ‘કાલની ખાલી નદી’નું કલ્પન જ આખી ગઝલનો ભાર ખભે ઊંચકી લેવા પૂરતું છે. ટકોરાબંધ ગઝલ.

3 Comments »

 1. Rakesh Thakkar, Vapi said,

  November 24, 2016 @ 7:08 am

  બહુ જ સરસ ગઝલ.
  પાંદનો અવતાર છે, તડકા-તમસને આવકારો !
  પણ ક-ટાણે પાનખર પહેલાં ખરીને શું કરીશું ?

 2. KETAN YAJNIK said,

  November 24, 2016 @ 7:46 am

  કબૂલાત તમારી માણીશું, પછી અમે શું કરીશું?
  સ્તરોનો લય માણ્યા કરશું। બીજું શું?

 3. piya said,

  November 24, 2016 @ 9:16 am

  Saras gazal…😊

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment