‘ઈર્શાદ’, છેલ્લી ખેપ છે, ભેંકાર ભર નહીં;
થથરી રહ્યાં છે વાવટા બારે જહાજના.
ચિનુ મોદી ‘ઈર્શાદ’

ગૂંથેલી જાળ છે – વંચિત કુકમાવાલા

જે બને, બનશે જ, બનવાકાળ છે,
આપણાં ક્યાં હાથમાં ઘટમાળ છે ?

ટોચ પર પહોંચી નિવેદન થઈ શકે,
એ તરફ છે, આ તરફ પણ ઢાળ છે.

જિંદગી રંગીન પામ્યા છે બધા,
રંગ ના પરખાય તો જંજાળ છે.

પોતપોતાની સમજ છે કેદની,
પોતપોતાની ગૂંથેલી જાળ છે.

ક્યારનો ‘વંચિત’ મરી ગ્યો હોત પણ ,
આપ સૌની સાર ને સંભાળ છે.

– વંચિત કુકમાવાલા

એક એક શેર સો ટચના સોના જેવા. કોઈની જિંદગી બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ નથી પણ આપણને રંગની પરખ નથી એની પળોજણ છે બધી. એ જ રીતે દરેક માણસ પોતે પોતાની જ ગૂંથેલી ઇચ્છા, સપના, સંબંધોની જેલમાં બંધ છે.

7 Comments »

 1. Chitralekha Majmudar said,

  October 28, 2016 @ 12:49 am

  Quite true and well stated.

 2. જગદીશ કરંગીયા 'મોજ' said,

  October 28, 2016 @ 3:57 am

  છોડ઼ુ સંસાર અબઘડી ને થાવ ઓલિયો ,
  પણ છૂટે કેમ જે લાગણીઓની નાળ છે.

 3. NAREN said,

  October 28, 2016 @ 4:43 am

  લાજવાબ ખુબ સુંદર રચના

 4. KETAN YAJNIK said,

  October 28, 2016 @ 5:49 am

  સભાનતાપૂર્વક ગૂંથેલી જાળ

 5. Vimala Gohil said,

  October 28, 2016 @ 2:08 pm

  “જે બને, બનશે જ, બનવાકાળ છે,
  આપણાં ક્યાં હાથમાં ઘટમાળ છે ?”
  માટેઃ”ગણ્યું જે પ્યારુ પ્યારાએ તે ઘણું પ્યારું ગણી લેજે”.

  સુંદર રચના.

 6. Rakesh Thakkar, Vapi said,

  October 28, 2016 @ 11:46 pm

  લાજવાબ ગઝલ!
  પોતપોતાની સમજ છે કેદની,
  પોતપોતાની ગૂંથેલી જાળ છે.

 7. Harshad said,

  October 31, 2016 @ 6:20 pm

  Bhai Vanchit Bahut Khub!! Like to come India and Hug you.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment