વૃક્ષ તો અફળાય સ્વાભાવિક રીતે,
આગ પેલા વાયરા પેટાવતા.
ચિનુ મોદી ‘ઈર્શાદ’

તળાવમાં – વંચિત કુકમાવાલા

છોડી મને, કૂદી પડ્યું બચપણ તળાવમાં,
ત્યાં દોડતું આવ્યું, સ્મરણનું ધણ તળાવમાં.

જળચરની કૂદાકૂદ, આ પાણીની થપથપાટ
જાણે ચડ્યું હો મોજનું આંધણ તળાવમાં.

વાતાવરણમાં યોગના આસન કરી કરી
સૂતા શવાસનમા બધાં રજકણ તળાવમાં.

આઠે પ્રહરના ઉત્સવો ઉજવાય છે સતત,
રંગીન વસ્ત્રો જળ કરે ધારણ તળાવમાં.

અર્ધી ડૂબેલી ભેસનો પણ મંચ જ્યાં મળ્યો,
લ્યો, એક કાગડો કરે ભાષણ તળાવમાં.

હૈયા વરાળ ઠારવા પનિહારીઓ બધી,
ભેગી મળી લૂછ્યા કરે પાંપણ તળાવમાં.

શુદ્ધીકરણ જળનું સતત કરવા સજાગ છે,
આ ગામ કરતાં છે ઘણી સમજણ તળાવમાં.

વરસાદનાં એ ભાંભરાં જળ બૂમ પાડતા,
છોડી મને કૂદી પડ્યું બચપણ તળાવમાં.

– વંચિત કુકમાવાલા

આમ તો બધા જ શેર આસ્વાદ્ય છે પણ વાતારવરણમાં ઊડી-ઊડીને પછી પાણીની સપાટી પર સ્થિર થઈ પથરાતી રજકણોને કવિ જે નજરે જુએ છે એ નજર કમાલની છે ! એ જ રીતે તળાવમાં નહાતી ભેંસની પીઠ પર બેસી કાંઉ કાંઉ કરતા કાગડાને જોવાની રીત અને એ રીતે આજના રાજકારણીઓ પર કટાક્ષ કરવાની અદા પણ દાદ માંગી લે એવી છે. સરવાળે અદભુત રચના !

7 Comments »

 1. મયુર કોલડિયા said,

  September 24, 2016 @ 1:08 am

  અર્ધી ડૂબેલી ભેસનો પણ મંચ જ્યાં મળ્યો,
  લ્યો, એક કાગડો કરે ભાષણ તળાવમાં.

  Waah kya baat hai…!

 2. Rakesh Thakkar, Vapi said,

  September 24, 2016 @ 1:27 am

  ખરેખર કવિની નજર કમાલનું જુએ છે.
  શુદ્ધીકરણ જળનું સતત કરવા સજાગ છે,
  આ ગામ કરતાં છે ઘણી સમજણ તળાવમાં.

 3. La' Kant Thakkar said,

  September 24, 2016 @ 5:52 am

  “સૂતા શવાસનમા બધાં રજકણ તળાવમાં.”
  જે પોતાને ‘કંઈક’=રજકણ સમાન સમાંજેછે તે ” આશ્વસ્ત ” છે !

 4. algotar ratnesh said,

  September 25, 2016 @ 4:48 am

  wahhhhh jordar gazal

 5. lata hirani said,

  September 26, 2016 @ 7:17 am

  અર્ધી ડૂબેલી ભેસનો પણ મંચ જ્યાં મળ્યો,
  લ્યો, એક કાગડો કરે ભાષણ તળાવમાં.
  આમાં તીવ્ર કટાક્ષ

  હૈયા વરાળ ઠારવા પનિહારીઓ બધી,
  ભેગી મળી લૂછ્યા કરે પાંપણ તળાવમાં.
  અને અહી તીવ્ર સંવેદના

  ક્યા બાત હૈ !

 6. Neha said,

  September 28, 2016 @ 2:35 pm

  Varsad na,e BHAMBHRA jal boom padta… bhambharu shabd no upyog ketlo sahaj chhataa perfect !!

  Bhens no manch… panihaari… ane rajkaN sher ma kavitva khilyu chhe..

  Waah vanchitbhai
  Thank you LAYASTARO

 7. Harshad said,

  September 28, 2016 @ 8:40 pm

  Closed my eyes and enjoyed this by heart. Awesome.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment