નહિતર આટલી સાલત નહિ માળાને એકલતા,
પરંતુ ક્યાં કદી પીછુંય મૂકી જાય છે પંખી ?
જગદીશ વ્યાસ

ગગન પણ ઉદાસ છે – મરીઝ

લાગે છે તેથી ભાર ને ધીમો પ્રવાસ છે,
ઓ જિંદગાની તારા હજારો લિબાસ છે.

બે ચાર શ્વાસ લેવાના ત્યાં શું પસંદગી?
અમને તો જે જગતની હવા હો એ રાસ છે.

આવો નહીં નજીક મગર દૂર તો રહો,
મૃગજળને પી શકું છું હવે એવી પ્યાસ છે.

જો જો તમે કે એ જ થવાનું ફરી ફરી,
હમણાં ભલે કહું છું આ આખર પ્રયાસ છે.

સિદ્ધિ મળી જ્યાં એક ત્યાં લાખો દિશા ખૂલી,
કોને ખબર કે મારો ક્યાં સુધી વિકાસ છે !

આવો તમે કે મારા નયનને જીવન મળે,
દર્શન તમારા એ જ તો આંખોના શ્વાસ છે.

લાગે છે તે વખત મને એકાંતની કદર
જ્યારે હું જોઉં છું કે બધા આસપાસ છે.

એ તો મળી ગયાં હવે સાચવવાં જોઈએ,
મંઝિલ છે હાથમાં છતાં ચાલુ પ્રવાસ છે.

થઈને હતાશ જોયું જો ઉપર અમે ‘મરીઝ’,
ત્યારે ખબર પડી કે ગગન પણ ઉદાસ છે.

– મરીઝ

6 Comments »

 1. Rakesh Thakkar, Vapi said,

  July 26, 2016 @ 6:12 am

  nice
  લાગે છે તે વખત મને એકાંતની કદર
  જ્યારે હું જોઉં છું કે બધા આસપાસ છે.

 2. KETAN YAJNIK said,

  July 26, 2016 @ 9:21 am

  મળ્યું તે માણ્યું
  બે ચાર શ્વાસ લેવાના ત્યાં શું પસંદગી?
  અમને તો જે જગતની હવા હો એ રાસ છે.
  salaam “Mareez”

 3. La Kant Thakkar said,

  July 27, 2016 @ 2:46 pm

  “….. મળ્યું તે માણ્યું
  બે ચાર શ્વાસ…”
  Good

 4. VISHAL JOGRANA said,

  August 1, 2016 @ 5:20 am

  સરસ

  સિદ્ધિ મળી જ્યાં એક ત્યાં લાખો દિશા ખૂલી,
  કોને ખબર કે મારો ક્યાં સુધી વિકાસ છે !

 5. Harshad said,

  August 2, 2016 @ 6:33 pm

  Awesome.

 6. mdpatel said,

  February 16, 2017 @ 2:32 am

  खूब खूब सरस सरजी।

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment