તને પીતા નથી આવડતું મૂર્ખ મન મારા,
પદાર્થ એવો કયો છે કે શરાબ નથી ?
ઘાયલ

વિકલ્પ નથી – મનોજ ખંડેરિયા

બધાનો હોઈ શકે, સત્યનો વિકલ્પ નથી;
ગ્રહોની વાત નથી, સૂર્યનો વિકલ્પ નથી.

પાતાળે શાખ વધી, મૂળ સર્વ આકાશે,
અમારા બાગના આ વૃક્ષનો વિકલ્પ નથી.

હજારો મળશે મયૂરાસનો કે સિંહાસન,
નયનનાં આંસુજડિત તખ્તનો વિકલ્પ નથી.

લડી જ લેવું રહ્યું મારી સાથે ખુદ મારે,
હવે તો દોસ્ત, આ સંઘર્ષનો વિકલ્પ નથી

કપાય કે ન બળે, ના ભીનો વા થાય જૂનો,
કવિનો શબ્દ છે, એ શબ્દનો વિકલ્પ નથી.

પ્રવાહી અન્ય ન ચાલે ગઝલની રગરગમાં,
જરૂરી રક્ત છે ને રક્તનો વિકલ્પ નથી.

– મનોજ ખંડેરિયા

5 Comments »

 1. નિનાદ અધ્યારુ said,

  July 12, 2016 @ 12:45 am

  કપાય કે ન બળે, ના ભીનો વા થાય જૂનો,
  કવિનો શબ્દ છે, એ શબ્દનો કોઇ વિકલ્પ નથી.

  કવિનો શબ્દ છે ….!! એનો વિકલ્પ કેવળ કવિ પાસે જ છે …!

 2. KETAN YAJNIK said,

  July 12, 2016 @ 4:09 am

  ખાંડણિયામાં માથા રામ વિકલ્પની વાત જ ક્યાં?

 3. Chintan Acharya said,

  July 12, 2016 @ 5:32 am

  લડી જ લેવું રહ્યું મારી સાથે ખુદ મારે,
  હવે તો દોસ્ત, આ સંઘર્ષનો વિકલ્પ નથ

  ખુબ સુન્દર !

 4. વિવેક said,

  July 13, 2016 @ 2:28 am

  ખૂબ જાણીતી ગઝલ… આખરી બે શેર તો જાણે કવિઓ માટેની ગીતા !!!

 5. Devika Dhruva said,

  July 13, 2016 @ 5:13 pm

  આહ અને વાહ્…

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment