આપણા સામટા શબ્દ ઓછા પડે,
એમના મૌનને એટલા રંગ છે.
રાજેન્દ્ર શુક્લ

કેમ કરીને – જગદીશ જોષી

આટલા બધા સંબંધ : એને કેમ કરીને રાખું ?
શબરીની જેમ એક પછી એક બોરને જાણે ચાખું !

નહિ જાણું હું કઈ ઘડીએ આવશે છેવટ રામ
રાતાં રાતાં બોરની પાછળ ધબકે કોનું નામ ?

પહેલાં મને રામજી, ચાખો : લાગણી મારી લીલી
ઝૂંપડીની આસપાસમાં જુઓ, વાડી કેવી ખીલી !

રામજી ! આ તો તારી વાડી, ખીલ્યાં તારાં ઝાડ
બોરના કરું ઢગલા જાણી ફૂલના મ્હેકે પ્હાડ.

પ્હાડની પડખે રામજી ! તમે નદી થઈને વહો
લયનો દીવો તરતો તરતો કોઈ કિનારો લહો !

– જગદીશ જોષી

એક તરફ શબરીને શબ્દાંકિત કરીને કવિ સહજતાથી માનવસંબંધોની વાત કરે છે અને સાથોસાથ જ માનવસંબંધોના ચિત્રણ વડે શબરીની પ્રતીક્ષાને પણ ઉજાગર કરે છે. નાનાવિધ સંબંધો તાણાવાણાની જેમ આપણા જીવતરના વસ્ત્રમાં વણાયેલા છે. પણ આ સંબંધોને આપણે ઉપરછલ્લા મૂલવવાના કે માણવા-જાણવાના નથી. શબરી એક-એક બોર ચાખતી હતી… એ દરેક બોરની સાથે એની અપાર રામભક્તિ અને અસીમ પ્રતીક્ષા સંકળાયેલ હતી. આપણે આપણા સંબંધોને આ પ્રમાણે મૂલવશું તો જ દરેક સંબંધમાં છૂપાયેલ ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર શક્ય છે.

5 Comments »

 1. CHENAM SHUKLA said,

  July 8, 2016 @ 2:41 am

  વાહ …એક અલગ જ ભાવની પ્રતીતિ કરાવતું ગીત

 2. નિનાદ અધ્યારુ said,

  July 8, 2016 @ 5:53 am

  પ્હાડની પડખે રામજી ! તમે નદી થઈને વહો
  લયનો દીવો તરતો તરતો કોઈ કિનારો લહો !

  અહો !

 3. KETAN YAJNIK said,

  July 8, 2016 @ 6:34 am

  લયનો દીવો તરતો તરતો કોઈ કિનારો લહો !
  ભાવ અને શબ્દ નું સામર્થ્ય

 4. Yogesh Shukla said,

  July 10, 2016 @ 2:21 pm

  સુંદર રચના , કાબિલે તારીફ ,,,,,,
  પહેલી પંક્તિ રામના નામે ,
  બીજી પંક્તિ સમાજ ને,

 5. Rakesh Thakkar, Vapi said,

  July 11, 2016 @ 5:43 am

  સુંદર રચના!

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment