ના માંગ એની પાસે ગજાથી વધુ જીવન,
એક પળ એ એવી દેશે - વિતાવી નહીં શકે.
મરીઝ

આહાહા ! – કિરણસિંહ ચૌહાણ

મળ્યાં સામે અને આપી તમે મુસ્કાન આહાહા !
અધૂરા સ્વપ્નનો ઉતરી ગયો સામાન આહાહા !

તમે સામે જ બેઠાં, રાખ્યું મારું માન આહાહા,
હું શું બોલું ? મને લાગી ગયું છે ધ્યાન આહાહા !

તમોને જોઈ મારી આંખ મોભાદાર થઈ ગઈ છે,
તમે દેખાવ છો એવા તો જાજરમાન આહાહા !

તમોને ફૂલ આપું ? ફૂલને હું ફૂલ શું આપું ?
તમે બોલો અને મહેકી ઊઠે ઉદ્યાન આહાહા !

તમો સંગ આંખ લાગી ગઈ ને અમને પાંખ લાગી ગઈ,
ઘડીમાં સર થયાં આ કેટલા સોપાન આહાહા !

– કિરણસિંહ ચૌહાણ

આહાહા ! આહાહા ! બસ, આહાહા !!!

11 Comments »

 1. નિનાદ અધ્યારુ said,

  May 28, 2016 @ 2:17 am

  તમોને જોઈ મારી આંખ મોભાદાર થઈ ગઈ છે,
  તમે દેખાવ છો એવા તો જાજરમાન આહાહા !

 2. Neha said,

  May 28, 2016 @ 2:20 am

  Kya baat
  ahaha…

 3. CHENAM SHUKLA said,

  May 28, 2016 @ 8:53 am

  વાહ …કવિ ..આ ગઝલ તમારા મુખે સાંભળી હતી ત્યારે પણ એવું જ થયું હતું …આહાહા

 4. Harshad said,

  May 28, 2016 @ 1:32 pm

  Like it. Beautiful.

 5. Saryu Parikh said,

  May 28, 2016 @ 6:22 pm

  તમો સંગ આંખ લાગી ગઈ ને અમને પાંખ લાગી ગઈ,
  ઘડીમાં સર થયાં આ કેટલા સોપાન આહાહા !
  બહુ સરસ ગઝલ.
  સરયૂ પરીખ્

 6. rinal patel said,

  May 29, 2016 @ 5:44 am

  Waah…Aahaa haa haa

 7. Pravin Shah said,

  May 29, 2016 @ 9:35 am

  Very nice kiranbhai…

 8. Yogesh Shukla said,

  June 2, 2016 @ 1:00 am

  ફરી એક વાર ,…બહુજ સુંદર રચના
  તમોને ફૂલ આપું ? ફૂલને હું ફૂલ શું આપું ?
  તમે બોલો અને મહેકી ઊઠે ઉદ્યાન આહાહા !

 9. waqar maniar said,

  June 2, 2016 @ 5:52 am

  Aa ha ha….vah.

 10. VISHAL JOGRANA said,

  August 6, 2016 @ 4:29 am

  આહાહા ! આહાહા ! બસ, આહાહા !!!

 11. Darshit Abhani said,

  May 21, 2017 @ 2:27 pm

  aaha. lajavab

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment