ઝાહિદ, મને રહેવા દે તબાહીભર્યા ઘરમાં,
મસ્જિદથી વધારે અહીં આવે છે ખુદા યાદ.
મરીઝ

ગઝલ – ધ્વનિલ પારેખ

વૃક્ષો એ વાતે ગભરાયાં,
ખર ખર ખર ખરવાની કાયા.

હદથી વધુ આ ક્યાં ફેલાયા ?
માણસથી છૂટે ના માયા.

જે પડછાયા થઈને ફરતા
માણસ સઘળા ક્યાં સમજાયા ?

જે ભીંતો બોલે છે સાચું,
સઘળા ખીલા ત્યાં ઠોકાયા.

– ધ્વનિલ પારેખ

આખી ગઝલ મજાની પણ પહેલો અને છેલ્લો શેર શિરમોર.

5 Comments »

 1. poonam said,

  April 9, 2016 @ 5:24 am

  જે ભીંતો બોલે છે સાચું,
  સઘળા ખીલા ત્યાં ઠોકાયા.

  – ધ્વનિલ પારેખ – વાહ !

 2. Bhadresh Joshi said,

  April 9, 2016 @ 8:44 am

  Can I have all the comments?

 3. Harshad said,

  April 10, 2016 @ 12:46 pm

  WOW !! Dhvanil its beautiful.

 4. Rakesh Thakkar, Vapi said,

  April 11, 2016 @ 8:24 am

  Nice
  વૃક્ષો એ વાતે ગભરાયાં,
  ખર ખર ખર ખરવાની કાયા.

 5. Yogesh Shukla said,

  June 2, 2016 @ 4:22 pm

  સીધી સરળ અને સૌ સમજી શકે એવી રચના ,,,,

  જો હું વૃક્ષો માટે લખવા બેસું તો બે લીટી નીચે પ્રમાણે લખું ,

  કપાતું એક એક વૃક્ષ હવે કહેશે ,
  મનુષ્ય ઓક્સીજન વગર કેમ જીવશે ,
  ” યોગેશ શુક્લ “

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment