એ કહે તે કરવાનું,
આ ગઝલ છે, ડહાપણ નહીં
જવાહર બક્ષી

ગઝલ – શ્યામ ઠાકોર

સોગન કાયમ જળના ખાતો,
જળથી તારે શું છે નાતો ?

પાષાણો છે એ શું બોલે ?
જળને પૂછો જળની વાતો.

જળને આ શું થઈ ગ્યું પાછું ?
કાં છે જળનો ચ્હેરો રાતો ?

જળને ડ્હોળી નાંખ્યું કોણે ?
કોણે મારી જળને લાતો ?

જળ તો ભોળું, જળ શું જાણે;
જળને માથે જળની ઘાતો.

– શ્યામ ઠાકોર

મજાની મુસલસલ ગઝલ. કલમ લઈને દોરેલું પાણીનું પાણીદાર ચિત્ર.

4 Comments »

 1. Jigar said,

  March 17, 2016 @ 5:11 am

  બહોત ખ઼ુબ

 2. Bhadresh Joshi said,

  March 17, 2016 @ 7:20 pm

  vichar vistar karo.

  It is a musalsal gazal, but how can a person of my alibre understand, enjoy the gazal. Dear Vivekbha / Pragnaju, please explain. Thanks.

 3. વિવેક said,

  March 18, 2016 @ 1:50 am

  @ ભદ્રેશભાઈ જોશી:

  મુસલસલ ગઝલ એટલે એવી ગઝલ જેમાં એક જ વિચારને કેન્દ્રસ્થાને રખાયો હોય.

 4. Natvarsinh said,

  March 19, 2016 @ 6:56 am

  ખૂબ સરસ ,

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment