જીવ ! કૂદી જા હવે ‘ઈર્શાદગઢ’.
કેમ ગણકારે છે કાચી કેદને ?
ચિનુ મોદી ‘ઈર્શાદ’

આણ છે – જગદીશ જોષી

કોઈના અણસારે તમે દૂર જઈ બેઠાં
હવે પાસે આવો તો મારી આણ છે :
તમને તો ઠીક, જાણે છબછબિયાં વહેણમાં,
પણ ઊંડા વમળાય તે આ પ્રાણ છે.

કોઈના હલેસાંથી વ્હેણ ના કપાય,નહીં
માપ્યાં મપાય વેણ પ્યારનાં :
દરિયાને નાથવાની લાયમાં ને લાયમાં,
કાંઠા તણાઈ ગયા ક્યારના
સઢના લીરા થી હવે બાંધી છો નાવ,એની
વાયરાને થોડી તો જાણ છે !

લીલીછમ વાડીમાં ગોફણનાં ઘાવ હવે
ઠાલા, હોંકારા હવે ઠાલા,
પંખી તો ટાઢકથી ચૂગે છે, આમ તેમ
ઊડે છે ચાડીયા નમાલા :
વેલાને તાણો તો સમજીને તાણજો, કે
આસપાસ થડનીયે તાણ છે !

– જગદીશ જોષી

તદ્દન મૌલિક કલ્પનો એક અલગ જ ભાત પડે છે. આખું કાવ્ય એકવાર વાંચતા ખુલતું નથી. વક્રોક્તિઓ ભારોભાર છે. સંબંધમાં ક્યાંક એક સૂક્ષ્મ ગાંઠ પડી છે અને અત્યંત સંવેદનશીલ પ્રેમી એનાથી અનભિજ્ઞ નથી. એ ફરિયાદ નથી કરતો, માત્ર જાણે કે એક હળવી, કોમળ ચેતવણી આપે છે, મૃદુ ઉપાલંભ આપે છે…. કાવ્યસર્જનને એક નવું શિખર સાંપડે છે.

4 Comments »

 1. CHENAM SHUKLA said,

  March 1, 2016 @ 6:18 am

  વાહ ….
  લીલીછમ વાડીમાં ગોફણનાં ઘાવ હવે
  ઠાલા, હોંકારા હવે ઠાલા,
  પંખી તો ટાઢકથી ચૂગે છે, આમ તેમ
  ઊડે છે ચાડીયા નમાલા :……

 2. વિવેક said,

  March 1, 2016 @ 8:20 am

  અદભુત ગીતરચના…. વાહ ! વાહ ! વાહ !

 3. kiran said,

  March 2, 2016 @ 6:20 am

  સરસ

 4. Jigar said,

  March 2, 2016 @ 10:58 pm

  અદ્ભુત શબ્દરચના !!

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment