જરા મોડું થયું પણ આખરે એની દયા ઊતરી,
અમસ્તી લાશ કંઈ દરિયા ઉપર તરતી નથી હોતી.
મરીઝ

લઇ ઊભા – મનોજ ખંડેરિયા

ન આવ્યા જે બા’રા બરછટ અવાજો, લઇ ઊભા
અમે આ છાતીમાં જખમ નિત તાજો લઇ ઊભા

પળો જે જે સામે મળતી રહી તે લૂંટતી રહી
અમે આ વેળાનો રસભર તકાજો લઇ ઊભા

હશે કોનો તેની જરી સરખી ના જાણ અમને
અમે તો સ્કંધે કૈં વરસથી જનાજો લઇ ઊભા

નથી તૂટ્યોફૂટ્યો તરડ પણ એકે નથી પડી
મળેલો મૂંઝારો અબતલક સાજો લઇ ઊભા

ગળે ડૂમો એવો હરદમ મળ્યો માપસરનો
નહીં ઓછોયે કે નહીં જરાય ઝાઝો, લઇ ઊભા

પ્રતીક્ષા છે ક્યારે જનમભરનાં લંગર છૂટે
બુઝાતા શ્વાસોના તટ પર જહાજો લઇ ઊભા

અમારાથી થૈ ના કદી પણ અનાવૃત કવિતા
અમે તો ભાષાનો લયમય મલાજો, લઇ ઊભા

– મનોજ ખંડેરિયા

2 Comments »

 1. Ketan Yajnik said,

  February 17, 2016 @ 8:57 pm

  saras

 2. nehal said,

  February 27, 2016 @ 4:34 am

  ગળે ડૂમો એવો હરદમ મળ્યો માપસરનો
  નહીં ઓછોયે કે નહીં જરાય ઝાઝો, લઇ ઊભા

  પ્રતીક્ષા છે ક્યારે જનમભરનાં લંગર છૂટે
  બુઝાતા શ્વાસોના તટ પર જહાજો લઇ ઊભા

  Waah..sunder!

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment