હો ગુર્જરીની ઓથ કે ઉર્દૂની ઓ ‘મરીઝ’,
ગઝલો ફક્ત લખાય છે દિલની ઝબાનમાં.
મરીઝ

યાચના – ચન્દ્રકાન્ત ધલ

ખાવાનું આપતી વખતે
પાંજરાના પોપટે મને કહ્યું:
‘તમે મને ખાવા-પીવાનું આપો છો
એ બરાબર છે
પણ
મારી પાંખો કાપી આપોને
મને એનો
બહુ
ભાર લાગે છે.’

– ચન્દ્રકાન્ત ધલ

એક જ લીટીની કવિતા પણ જાણે કોઈ આપણી છાતીમાં તીક્ષ્ણ કટારી હુલાવી ન દેતું હોય એવી ટીસ કાયમ માટે મૂકી જાય એવી.

4 Comments »

 1. KETAN YAJNIK said,

  February 13, 2016 @ 3:32 am

  બેમિસાલ્

 2. Suresh Shah said,

  February 13, 2016 @ 5:29 am

  કારમી વેદના.
  જે પાંખો નો ઉપયોગ નથી થઈ શકતો, એને શું કામ ઉપાડવી?

 3. Girish Parikh said,

  February 13, 2016 @ 11:56 am

  કોઈ કાવ્ય મને ખૂબ જ ગમે છે ત્યારે હું એને વિશ્વભાષા અંગ્રેજીમાં રજૂ કરવા પ્રયત્ન કરું છું:

  While feeding
  the parrot in the cage
  it said to me:
  it is OK that you
  give me food to eat
  and water to dink
  but
  kindly cut my wings
  I cannot bear them any more!

  –Chandrakant Dhal.
  (The above will be posted on http://www.GirishParikh.wordpress.com. I may add my appreciation of the poem also.)

 4. jAYANT SHAH said,

  March 7, 2016 @ 6:49 am

  આ કેવી કારમી વેદના , નહી ? આપણા જ શરીરનુ અન્ગ આપણને જ ભારે પડે.
  અને બ્બીજાને કેવુ પડે કે કાપ !

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment