મલમની કરું શૂન્ય કોનાથી આશા ?
કે મિત્રો જ મારા જખમને ખણે છે.
‘શૂન્ય’ પાલનપૂરી

ગઝલ – હેમંત ધોરડા

રોકાવું હો તો અટકું છું સાથે હું પછી જાઉં,
વહેવું હો તમારે તો હું હમણાં જ વહી જાઉં.

સોનાની છું લગડી જો ન મળવું હો તમારે,
મળવું હો તમારે તો રસ્તામાં મળી જાઉં.

પહેલું તો ટમકવાનું તમારે એ શરત છે,
પહેલાં તમે ટમકો પછી હું સામું ઝગી જાઉં.

પ્રતિબિમ્બ તો લીલાશનાં આંખોમાં લહેરાય,
થોડું તમે ઊગો તો જરી હુંય ઊગી જાઉં.

પડઘાઉં ઝીણું ઝીણું જો ઝીણું તમે બોલો,
જો ચૂપ રહો તો ચુપકીદીનો પડઘો થઈ જાઉં.

– હેમંત ધોરડા

સાચો પ્રેમ બિનશરતી હોય એવું આપણે કાયમ સાંભળતા આવ્યા છીએ પણ વ્યવહારમાં એવો પ્રેમ કદાચ લાખોમાં એકાદો જ જોવા મળે જ્યાં એક પાત્ર બીજા પાત્ર પાસે કશાય્ની આશા જ ન રાખતું હોય. સનાતન વ્યવહારુ પ્રીતની એક શાશ્વત ગઝલ આપ સહુ માટે…

3 Comments »

 1. Shraddha said,

  January 29, 2016 @ 3:16 am

  સોનાની છું લગડી જો ન મળવું હો તમારે,
  મળવું હો તમારે તો રસ્તામાં મળી જાઉં.

  નખશિખ સમર્પણ….

 2. Kiran Chavan said,

  January 29, 2016 @ 3:53 am

  વાહ્….
  જો ચૂપ રહો તો….સુંદર

 3. Harshad said,

  January 30, 2016 @ 1:07 pm

  વાહ હૅમન્તભાઈ બહૂત ખૂબ ! વિવેક ભાઈ આભાર !

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment