શ્વાસની લાલચ હતી ‘ઈર્શાદ’, એ,
કૈંક ભવની કેદનું કારણ ન પૂછ.
ચિનુ મોદી ‘ઈર્શાદ’

ગઝલ – ભાવિન ગોપાણી

જ્યાં વિચાર્યું કે હવે પગલું ભરો,
છત સુધી ઊંચો થયો છે ઉંબરો.

માનવીમાં છે નવી ફેશન હવે,
જેમ ફાવે એમ ઈશ્વર ચીતરો.

ડૂબતાને હાથ જો આપી શકાય ?
હાથમાં ઊગી શકે છે મોગરો.

કંઈ ખરીદું જાતને વેચ્યા વગર,
એટલી તો વ્યાજબી કિંમત ભરો.

આપનું આ આવવું ટોળે વળી !
આપણે મળવું નથી, પાછા ફરો.

સ્હેજ ફાવ્યું ઘર મને વર્ષો પછી,
ત્યાં જ માલિકે કહ્યું ખાલી કરો.

– ભાવિન ગોપાણી

આને કહેવાય contemporary poetry….

6 Comments »

 1. CHENAM SHUKLA said,

  January 9, 2016 @ 6:49 am

  સ્હેજ ફાવ્યું ઘર મને વર્ષો પછી,
  ત્યાં જ માલિકે કહ્યું ખાલી કરો……કેવો ગુઢાર્થ વાળો શેર્

 2. Harshad said,

  January 9, 2016 @ 1:06 pm

  Everyline of Gazal is beautiful. Awesome !!

 3. vimala said,

  January 9, 2016 @ 4:18 pm

  ડૂબતાને હાથ જો આપી શકાય ?
  હાથમાં ઊગી શકે છે મોગરો.

  સ્હેજ ફાવ્યું ઘર મને વર્ષો પછી,
  ત્યાં જ માલિકે કહ્યું ખાલી કરો…

  વાહ…..

 4. Rakesh Thakkar, Vapi said,

  January 10, 2016 @ 4:26 am

  વાહ!
  સ્હેજ ફાવ્યું ઘર મને વર્ષો પછી,
  ત્યાં જ માલિકે કહ્યું ખાલી કરો.

 5. lata hirani said,

  January 10, 2016 @ 10:52 am

  જ્યાં વિચાર્યું કે હવે પગલું ભરો,
  છત સુધી ઊંચો થયો છે ઉંબરો.

  મને તો સૌથી વધુ આ ગમ્યો….

 6. Pratik said,

  January 12, 2016 @ 6:45 pm

  વાહ, સરસ ગઝલ.
  વ્યાજબી શબ્દ સાચો છે કે વાજબી ?

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment