ઓલ્યું… હિન્દીમાં કે’ છે ધીરે ધીરે યું બીત જાયે કારવાં,
તો પછી આ જિંદગીભર આંસુઓ શું સારવાં, જખ મારવા?
અનિલ ચાવડા

સાદ કરું તો … – કિશોર જીકાદરા

સાદ કરું તો કામ બધાં છોડીને આવે,
પડઘો મારા સરનામે દોડીને આવે !

પ્હેલી નજરે પોપટ એ પરદેશી લાગે,
બચકારો તો સરહદ એ તોડીને આવે !

તોરતરીકા અસ્સલ એના તારા જેવા,
ખુદને મળવા દર્પણ એ ફોડીને આવે !

પૂરેપૂરો માવડિયો લાગે છે અમને,
હડસેલું તો પડછાયો ચોંટીને આવે !

ચોમાસાની લાજશરમ નડતી લાગે છે,
નૈ તો સૂરજ વાદળ કાં ઓઢીને આવે ?

છેદ કરું હું દરિયામાં તો દરિયો ડૂબે,
સપનું આવું નાનકડી હોડીને આવે !

– કિશોર જીકાદરા

આખી ગઝલ સરસ પણ ચોમાસાની લાજશરમવાળો શેર હાંસિલ-એ-ગઝલ. ચોંટીને અને ઓઢીને – આ બે કાફિયામાં દોષ ન થયો હોત તો રચના સંઘેડાઉતાર થાત.

4 Comments »

 1. vimala said,

  January 8, 2016 @ 11:13 pm

  “છેદ કરું હું દરિયામાં તો દરિયો ડૂબે,
  સપનું આવું નાનકડી હોડીને આવે !”
  સૂરજ થવાનું સમણું ઝાકળના બિંદુને પણ આવે જ ….

 2. Bhadresh Joshi said,

  January 9, 2016 @ 7:28 am

  Dr N V Peale : Title of a Chapter in his book was ” Expect the Best and Get It.”He has explained that one should not expect the Best on the earth, but what is best for one. What is the point in a Zakal Bindu thinking to be the Sun? Dr Peale then explains how to pursue to achieve that realistic best.

 3. Harshad V. Shah said,

  January 9, 2016 @ 4:23 pm

  good

 4. naresh dodia said,

  January 29, 2016 @ 3:24 am

  પ્હેલી નજરે પોપટ એ પરદેશી લાગે,
  બચકારો તો સરહદ એ તોડીને આવે !
  ક્યા બાત વાહ ભાઇ વાહ

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment