‘ઓજસ’ તું એને પૂછ મજા ઈંતેજારની,
જેને મિલનપ્રસંગે જુદાઈનો ગમ રહે.
ઓજસ પાલનપુરી

વાસો – દલપત પઢિયાર

જણ ! તમે કિયે ઘેર કરશો જઈ વાસો ?
મનનો મુકામ ક્યાંય કાયમનો નહીં,
ભલે દરિયાનો આલો દિલાસો !
જણ ! તમે કિયે ઘેર કરશો જઈ વાસો ?

કોને કહેવું અહીં મંડપ હતો
ને હતાં કેવડાંનાં મઘમઘતાં વન,
ફૂલ જેવાં ફૂલ અને ખરતાં કમાડ
પછી હળવેથી વાસો ના વાસો !
જણ ! તમે કિયે ઘેર કરશો જઈ વાસો ?

ચંદન તલાવડીમાં તારા ખર્યા
ને પછી તીર ઉપર ટાંપીને બેઠા,
ખોબો ભર્યો એ તો ખાલી ખુલાસો
જળ જેવા જળમાં લ્યો જાસો !
જણ ! તમે કિયે ઘેર કરશો જઈ વાસો ?

અડધો પંથક લીધો ઉંબરની બહાર
અને અડધો આ પાંગથને છેડે,
જીવતરની વાયકાનું ઝાઝું શું કહેવું ?
વણછામાં વાઢ્યો જવાસો !
જણ ! તમે કિયે ઘેર કરશો જઈ વાસો ?

– દલપત પઢિયાર

તળપદી ભાષામાં જરા હળવેથી ઊઘડતું મધુરું ગીત.

6 Comments »

 1. નિનાદ અધ્યારુ said,

  October 31, 2015 @ 12:40 am

  ચંદન તલાવડીમાં તારા ખર્યા

  વાહ !

 2. Vikas Kaila said,

  October 31, 2015 @ 1:34 am

  અડધો પંથક લીધો ઉંબરની બહાર
  બધુ આવી ગયુ અહિ….

  મજા પડી ગઈ….

 3. CHENAM SHUKLA said,

  October 31, 2015 @ 3:09 am

  કવિના લખેલા ગીતો એમના જ સ્વમુખેથી સંભાળવાનો લ્હાવો પણ અનેરો છે

 4. KETAN YAJNIK said,

  October 31, 2015 @ 3:44 am

  તોયે કેટલું થાકી જવું પડ્યું છે “બેફામ”
  નહિતર તો રસ્તો હતો ઘર થી કબર સુધી
  કેવું, કોનું, ક્યાંનું કયુ ઘર?

 5. NARESH SHAH said,

  October 31, 2015 @ 3:12 pm

  TALPADI. SHABDO NO ARTH SAMJAAVO

  TO VADHARE MAANEE SHAKAAY. TAMAARU

  BHASHA PARNU. PRABHUTVA. SAARUN. CHHE.

  AABHAAR.

 6. Poonam said,

  November 2, 2015 @ 2:00 am

  ખોબો ભર્યો એ તો ખાલી ખુલાસો
  જળ જેવા જળમાં લ્યો જાસો ! Waah !
  – દલપત પઢિયાર

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment