શ્વાસને ઈસ્ત્રી કરી મેં સાચવી રાખ્યા હતા,
ક્યાંક અણધાર્યા પ્રસંગે જો જવાનું થાય તો!
અનિલ ચાવડા

થાતા જાય છે – અલ્પેશ ‘પાગલ’

ખૂબ તાતાં તીર થાતાં જાય છે !…
શબ્દ બહુ શાતિર થાતાં જાય છે !

આજકલ ઈશ્વર મટી ઈશ્વર બધા,
મસ્જિદો-મંદિર થાતાં જાય છે !

હાથને ચહેરો નથી તો શું થયું…?
લેખ સૌ તસવીર થાતાં જાય છે !

તું હસે તો કોણ જાણે કેમ આ…
આઈના ગંભીર થાતા જાય છે !

દોડવાની હોડમાં છે માણસો…
ને સંબંધો સ્થિર થાતા જાય છે !

લાગણીના માણસોનું શું કરું…?
કાચની સમશીર થાતા જાય છે !

આ જૂના આલબમના ફોટાઓ હવે
દર્દની જાગીર થાતા જાય છે !

હા, હયાતીની દવા લેખે હવે,
ઝાંઝવાં અક્સીર થાતાં જાય છે !

– અલ્પેશ ‘પાગલ’

એક સે બઢકર એક…

4 Comments »

 1. Neha said,

  July 18, 2015 @ 2:06 am

  Nice sharing

 2. yogesh shukla said,

  July 18, 2015 @ 10:57 am

  આ જૂના આલબમના ફોટાઓ હવે
  દર્દની જાગીર થાતા જાય છે !

  સુંદર રચના

 3. Poonam said,

  July 20, 2015 @ 5:00 am

  તું હસે તો કોણ જાણે કેમ આ…
  આઈના ગંભીર થાતા જાય છે !
  – અલ્પેશ ‘પાગલ’ Badhiya ghazal.

 4. Sudhir Patel said,

  July 23, 2015 @ 4:48 pm

  Wonderful Gazal!

  Sudhir Patel.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment