એવી તો બેદિલીથી મને માફ ના કરો,
હું ખુદ કહી ઊઠું કે સજા હોવી જોઇએ.
મરીઝ

બાકી છે – અમૃત ‘ઘાયલ’

હ્રદય તૂટી ગયું છે પણ હ્રદય-ધબકાર બાકી છે,
ભલે થઈ વારતા પૂરી પરંતુ સાર બાકી છે.

તમે છેડી તો જુઓ સહેજ મુજ ખંડિત હ્રદય-વીણા,
તૂટેલા તાર માંહે પણ કંઈ ઝણકાર બાકી છે.

ગમે ત્યારે જીવનમાં નવજીવન લાવી શકું છું હું,
હજુ તો લોહીમાં મારા જીવન-ધબકાર બાકી છે.

મહત્તા છે જીવનને સંકટોથી પાર કરવામાં,
ભલે તોફાન બાકી છે, ભલે મઝધાર બાકી છે.

મને જો કળ વળી તો વિશ્વ જોશે ઉડ્ડયન મારું,
ફફડતી પાંખમાં મુજ શક્તિનો ભંડાર બાકી છે.

જવાનીના પૂરા બે શ્વાસ પણ લીધા છે કયાં ‘ઘાયલ’,
હજુ કંઈ ત્યાગ બાકી છે, હજુ સ્વીકાર બાકી છે.

-અમૃત ‘ઘાયલ’

એક વધુ ક્લાસિક…..

7 Comments »

 1. ravindra Sankalia said,

  May 25, 2015 @ 7:38 am

  ગઝલના બધાજ શેર લાજવાબ છે. ભલે તોફાન બાકી છે ભલે મઝધાર બાકી છે. એતો શિરમોર.

 2. Rajnikant Vyas said,

  May 26, 2015 @ 12:29 am

  આફ્રીન…આફ્રીન….

 3. yogesh shukla said,

  May 26, 2015 @ 6:12 pm

  મને જો કળ વળી તો વિશ્વ જોશે ઉડ્ડયન મારું,
  ફફડતી પાંખમાં મુજ શક્તિનો ભંડાર બાકી છે.
  ઈર્શાદ , ઈર્શાર્દ,

 4. ami said,

  May 31, 2015 @ 12:18 am

  સરસ.

 5. Harshad said,

  June 1, 2015 @ 4:11 pm

  Like it

 6. Kamlesh Trivedi said,

  July 12, 2015 @ 12:45 am

  घायल साहेब ीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीी़ीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीी़ीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीी़ीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीी़ीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीी़ीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीी़ीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीी़ीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीी़ीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीी

  घायल साहेब घायल करदेते है मे़ं कवि दिनकर ,पथिक का बेटा भावनगर स.ा

 7. Kamlesh Trivedi said,

  July 12, 2015 @ 12:51 am

  घायल साहब हमको घायल कर देते है . मे दीनकर पथीक का बेटा भावनगर से.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment