અનુભવ એ પણ ‘આસીમ’ મેં કરી જોયો છે જીવનમાં,
જે ઊર્મિ હોય છે તાપીમાં, ગંગામાં નથી હોતી.
‘આસીમ’ રાંદેરી

કરવું હતું – હેમેન શાહ

આખરી ને એક નાનકડું કથન કરવું હતું ,
એ પછી આ રંગમંડપને નમન કરવું હતું.

પ્રેમની એકાદ કવિતાનું પઠન કરવું હતું,
એમને તો રોજ એનું એ ભજન કરવું હતું.

જાતરા કરવી નહોતી મારે એકે ધામની,
ગૌણ ઝરણાંઓનાં જળનું આચમન કરવું હતું.

એ સમય, એ વય, અને એ બોલવું ઉન્માદમાં,
ક્યાં મનન કરવું હતું ? ક્યાં સંકલન કરવું હતું ?

રાહમાં મળતા રહ્યા’તા નાનામોટા છાંયડા,
બેફિકર લહેરી મુસાફરને સહન કરવું હતું.

શોધવા મથતો હતો કંઈ કેટલાંય મૂળિયાં,
વાંસળીમાંથી ફરીથી વાંસવન કરવું હતું.

સર્વ ઓગળતું રહે, જેમાં અનાદિકાળથી,
હઠ હતી કે એ જ ધુમ્મસનું વજન કરવું હતું.

– હેમેન શાહ

ચોથા શેર થી ગઝલ ઉંચકાય છે. પહેલા ત્રણ શેર નબળા લાગ્યા.

3 Comments »

 1. Dhaval Shah said,

  April 21, 2015 @ 9:55 am

  શોધવા મથતો હતો કંઈ કેટલાંય મૂળિયાં,
  વાંસળીમાંથી ફરીથી વાંસવન કરવું હતું.

  સર્વ ઓગળતું રહે, જેમાં અનાદિકાળથી,
  હઠ હતી કે એ જ ધુમ્મસનું વજન કરવું હતું.

  – સરસ !

 2. PUSHPAKANT TALATI said,

  April 21, 2015 @ 11:29 pm

  તિર્થેશભાઈ, નમસ્તે.
  ચોથી કડી – “એ સમય, એ વ્ય, અને એ બોલવું ઉન્માદમાં,” – માં “એ વ્ય,” લખ્યું છે તેનો તથા પાંચમી કડી -“બેફિકર લહેરી મુસાફરને શન કરવું હતું.”- માં “શન” નો અર્થ ન સમજાણો. – મદદ કરશો ?
  Thanks in anticipation Please. – Pushpakant Talati

 3. તીર્થેશ said,

  April 22, 2015 @ 2:24 am

  sorry sorry sorry……typing error…..corrected…. thanks

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment