પરબીડિયાની વચ્ચે ઉદાસી ઊગી હશે,
શબ્દો તો એના એ જ છે, અર્થો જુદા હતા.
શ્યામ સાધુ

ગઝલ – હરકિસન જોષી

જઈએ ક્યાં ને કોને મળીએ ?
બહેતર છે કે પાછા વળીએ.

રોજ અનિદ્રા આવી પીડે,
કહે, સ્વપ્નમાં ક્યાંથી, મળીએ !

સૂક્યા તો પથ્થર થઈ બેઠા,
બરફ જેમ ના તો ઓગળીએ !

અંધકારને અંધકાર છે,
કંઈ ના સૂઝે, કંઈ ન કળીએ !

રણથી ભાગી ઘર આવ્યા તો,
મૃગજળ દોડી આવ્યા ફળિયે !

મોજાંને નાહક ઉથલાયો,
મોતી તો પથરાયા તળિયે !

પુષ્પ લૂંટાતા જોઈ કુંવારી –
મ્હેક લપાઈ કળીએ કળીએ !

– હરકિસન જોષી

મજાની ગઝલ…

4 Comments »

 1. dharmesh said,

  May 23, 2015 @ 9:23 am

  ઉત્તમ રચના… વાહ

 2. Sureshkumar G. Vithalani said,

  May 23, 2015 @ 10:02 am

  Very nice Gazal, indeed.

 3. Harshad said,

  May 23, 2015 @ 10:47 am

  ખૂબ જ સુન્દર !! વાહ!

 4. suresh baxi said,

  May 23, 2015 @ 6:16 pm

  સુકયા પથ્થ્રર થઇ બેઠા આ આખો વિચાર સમજાવો તો સારુ

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment