જાતમાંથી કંઈક જાતું હોય છે.
આ બધું ત્યારે લખાતું હોય છે.
નીતિન વડગામા

હળવા થઇને આવજો – ગૌરાંગ દિવેટિયા

આવો હવે તો સાવ હળવા થઇને આવજો
ઝાકળની વાત પછી માંડશું
શબ્દોનો ભાર બધો મૂકીને આવજો
કાગળની વાત પછી માંડશું

પંખીની વાતમાં પીંછા ના હોય
એને અચરજ જેવું કશું ન માનતા
વૃક્ષ વિનાના એ જંગલની વાત વિશે
અટકળિયાં કાંઇ નથી જાણતા

આવો તો ખોબામાં અજવાળું લાવજો
ઝળહળની વાત પછી માંડશું

ઘટના વિનાના આ કંઇ નહિની વારતામાં
ભજવ્યો’તો હોવાનો વેશ
પડછાયા ક્યારના શોધ્યા કરે છે
પેલા માણસ વિનાનો કોઇ દેશ

આવો તો ચપટીમાં વિસ્મય લઇ આવજો
અટકળની વાત પછી માંડશું

– ગૌરાંગ દિવેટિયા

શું ચોટદાર વાત છે !!! ભલભલું થઇ શકાય પરંતુ હળવા થવું તો સંત સાટેય દોહ્યલું રહ્યું…..

5 Comments »

 1. Jayshree said,

  February 9, 2015 @ 4:27 pm

  આવો તો ચપટીમાં વિસ્મય લઇ આવજો
  અટકળની વાત પછી માંડશું

  વાહ….

 2. Rajnikant Vyas said,

  February 10, 2015 @ 3:10 am

  એક નખશીખ સુન્દર ગીત.

 3. ABDUL GHAFFAR KODVAVI said,

  February 10, 2015 @ 5:21 am

  શબ્દો નો ભાર મુકીને આવજો
  કાગર ની વાત પછી માંનડ્સુ

  સમઝ માં ન આવ્યું

 4. Dhaval Shah said,

  February 10, 2015 @ 10:42 am

  સલામ !

 5. કામિની સંઘવી said,

  February 10, 2015 @ 11:59 pm

  મસ્ત.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment