હાથ લંબાવી, લે ઝીલી લે મને,
આભથી વરસે છે જે એ હું જ છું.
વિવેક મનહર ટેલર

અંટાતા પ્રશ્નોનું ગીત – પ્રફુલ્લ પંડ્યા

મારા હાથમાંથી હાથ ગયા નીકળીને
.            પગમાંથી પગલાં ફંટાઈ ગયાં એટલે…
બાકી પ્રવાસ બન્યો નિરર્થક સાવ
.            બધાં સપનાં ખર્ચાઈ ગયાં એટલે…

એવું લાગે છે કૈંક ખોટ્ટું બન્યું છે
.            સતત ખોટ્ટાને પાડી છે “હા”
સાચું કરવામાં કોઈ સાથમાં નહોતું ને
.            પાછી હિંમત પણ પાડતી’તી “ના !”
સંજોગોમાંથી બધા નીકળી ગ્યા યોગ
.            બધા સંબંધ વિખરાઈ ગયા એટલે…

તોડફોડ આટલી મોટી નીકળશે
.            એનો સપને પણ ન્હોતો કોઈ ખ્યાલ…
પહેરી શકાય એવાં વસ્ત્રો લૂંટાઈ ગયાં
.            લૂંટાયા અઘરા સવાલ…

નીકળી ગ્યા એમાંથી સઘળા જવાબ
.            અહીં પ્રશ્નો અંટાઈ ગયા એટલે…

-પ્રફુલ્લ પંડ્યા

જરા નોખી ભાતનું ગીત… કવિ કહે છે કે આ ગીત અંટાતા પ્રશ્નોનું ગીત છે પણ સહજ સમજાય છે કે આ ગીત આપણા બધાનું જ છે.. આપણી જિંદગીનું જ ગીત છે…

3 Comments »

 1. Rina said,

  April 16, 2015 @ 2:30 am

  એવું લાગે છે કૈંક ખોટ્ટું બન્યું છે
  . સતત ખોટ્ટાને પાડી છે “હા”
  સાચું કરવામાં કોઈ સાથમાં નહોતું ને
  . પાછી હિંમત પણ પાડતી’તી “ના !”
  સંજોગોમાંથી બધા નીકળી ગ્યા યોગ
  . બધા સંબંધ વિખરાઈ ગયા એટલે…

  Mast

 2. ketan yajnik said,

  April 16, 2015 @ 8:58 am

  એવું લાગે છે કૈંક ખોટ્ટું બન્યું છે
  जब माज़ी नाव डुबोये उसे कौन बचाये ?

 3. Harshad said,

  May 13, 2015 @ 1:35 pm

  કાવ્ય સાચે જ ગમ્યુ.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment