તને પીતા નથી આવડતું મૂર્ખ મન મારા,
પદાર્થ એવો કયો છે કે શરાબ નથી ?
ઘાયલ

મજા પડે – મહેશ દાવડકર

મઝધારે તો કોઈને કિનારે મજા પડે
જેવું હો જેનું સ્તર એ પ્રમાણે મજા પડે

જ્યારે મળે તું આમ તો જાણે મજા પડે
વચ્ચે ન આવે ‘હું’ તો વધારે મજા પડે

મન તો સતત વિચારે કે ક્યારે મજા પડે
કૈં એવું થોડું રોજ મજાને મજા પડે

ખીલે છે ફૂલ જ્યારે હવાને મજા પડે
વહેંચે એ ખુશબૂ ત્યારે બધાને મજા પડે

સાચી મજા વિશે ઘણી મોડી ખબર પડી
કારણ ન હો કોઈ ને છતાંયે મજા પડે

– મહેશ દાવડકર

મજા પડે જેવી રદીફ પકડીને કવિ મજા પડે એવી મજાની ચાર-ચાર મત્લાવાળી ગઝલ લઈ આવ્યા છે. દરેક શેરમાં મજા પડવાનો ભાવ બદલાતો રહે છે એ આ ગઝલની ખરી મજા છે અને એકેય શેરમાં કવિ જરા અઘરી પડે એવી રદીફ ‘ન સાંધો-ન રેણ’ની કાબેલિયતથી જાળવી શક્યા છે એની મજા તો કંઈ ઓર જ છે…

7 Comments »

 1. સુનીલ શાહ said,

  October 4, 2014 @ 2:40 am

  વાહ…સાચે જ મઝા પડી…!

 2. Rakesh Thakkar, Vapi said,

  October 4, 2014 @ 3:59 am

  વાહ કવિ !

  ખરેખર મજાની ગઝલ છે.
  મન તો સતત વિચારે કે ક્યારે મજા પડે
  કૈં એવું થોડું રોજ મજાને મજા પડે

 3. Manish V. Pandya said,

  October 4, 2014 @ 11:14 am

  સાકી હોય, હોય જામ ને હો સાથ દોસ્તદારોનો,
  ને પછી હો રંગીન ગઝલ તો કેવી મજા પડે.

 4. Maheshchandra Naik ( Canada ) said,

  October 4, 2014 @ 3:45 pm

  સરસ રચના….

 5. Suresh shah said,

  October 5, 2014 @ 10:41 am

  સાચી મજા વિશે ઘણી મોડી ખબર પડી
  કારણ ન હો કોઈ ને છતાંયે મજા પડે

  મજની વાત. સ્ત્ય છે.

 6. NIRAV RAVAL said,

  October 9, 2014 @ 6:33 am

  સરસ ગઝલ.. મજા પડે..

 7. NIRAV RAVAL said,

  October 9, 2014 @ 6:34 am

  Manish V. Pandya said,
  October 4, 2014 @ 11:14 am

  સાકી હોય, હોય જામ ને હો સાથ દોસ્તદારોનો,
  ને પછી હો રંગીન ગઝલ તો કેવી મજા પડે.

  ખૂબ સરસ

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment