કેટલીયે બાદબાકી કૈંક સરવાળા કર્યા,
સેંકડે એકાદ માણસ માંડ અહીં સાચા ઠર્યા.
અશોકપુરી ગોસ્વામી

ગઝલ – મુકુલ ચોક્સી

ભલે આજે નહીં સમજે કોઈ ‘ઉન્માદ’નો મહિમા,
ઉનાળામાં જ સમજાઈ શકે વરસાદનો મહિમા.

અલગ છે શબ્દનો મહિમા! અલગ છે નાદનો મહિમા,
છતાં એક જ છે બંનેથી થતા સંવાદનો મહિમા.

જો એ વ્યક્તિ જ હાજર હોય તો એનોય છે આનંદ,
નહીંતર આમ ક્યાં ઓછો છે એની યાદનો મહિમા?

પ્રણયની વેદનામાં વેદનાનું દુઃખ નથી હોતું,
અને ફરિયાદમાં હોતો નથી ફરિયાદનો મહિમા.

‘મુકુલ’ એવી જગાએ જઈ ગઝલ ના વાંચશો હરગીઝ,
ગઝલથી પણ વધારે હોય છે જ્યાં દાદનો મહિમા.

-મુકુલ ચોક્સી

કયો શેર વખાણવો અને કયો નહીં એવી મીઠી મૂંઝવણ થાય ત્યારે કવિનું નામ જોઈ લેવું… મુકુલ ચોક્સી જ હોઈ શકે…

10 Comments »

 1. yogesh shukla said,

  March 20, 2015 @ 1:05 am

  સરસ રચના ,ખાસ કરીને છેલ્લો શેર
  મુકુલ’ એવી જગાએ જઈ ગઝલ ના વાંચશો હરગીઝ,
  ગઝલથી પણ વધારે હોય છે જ્યાં દાદનો મહિમા.

 2. narendrasinh said,

  March 20, 2015 @ 3:10 am

  સરસ રચના

 3. Rina said,

  March 20, 2015 @ 3:54 am

  Aahhhaaa…. awesome

 4. Rajnikant Vyas said,

  March 20, 2015 @ 3:58 am

  એક એક શેર ચોટદાર!

 5. chandresh said,

  March 20, 2015 @ 4:18 am

  સરસ રચના

 6. nehal said,

  March 20, 2015 @ 5:04 am

  ‘મુકુલ’ એવી જગાએ જઈ ગઝલ ના વાંચશો હરગીઝ,
  ગઝલથી પણ વધારે હોય છે જ્યાં દાદનો મહિમા.

  Waah. ..

 7. urvashi parekh. said,

  March 20, 2015 @ 9:03 am

  સરસ.

 8. preetam Lakhlani said,

  March 20, 2015 @ 10:30 am

  ‘મુકુલ’ એવી જગાએ જઈ ગઝલ ના વાંચશો હરગીઝ,
  ગઝલથી પણ વધારે હોય છે જ્યાં દાદનો મહિમા.

  -મુકુલ ચોક્સી

 9. Jaque said,

  December 13, 2015 @ 8:02 pm

  Thninikg like that shows an expert’s touch

 10. shivani shah said,

  June 6, 2017 @ 4:24 pm

  મુકુલ’ એવી જગાએ જઈ ગઝલ ના વાંચશો હરગીઝ,
  ગઝલથી પણ વધારે હોય છે જ્યાં દાદનો મહિમા.

  વાહ કવિ ! જોરદાર વાત..એક્દમ short મા !

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment