અર્ધી ડૂબેલી ભેસનો પણ મંચ જ્યાં મળ્યો,
લ્યો, એક કાગડો કરે ભાષણ તળાવમાં.
વંચિત કુકમાવાલા

અરસપરસનું – રવીન્દ્ર પારેખ

આવ્યું ન કૈં કશું પણ બાહર અરસપરસનું,
જીવન જિવાયું કાયમ ભીતર અરસપરસનું.

તારું જીવન જીવ્યો હું, મારું જીવન જીવી તું,
એમ જ થયું છે સઘળું સરભર અરસપરસનું.

અંતર પડી ગયું છે, બે અંતરોની વચ્ચે,
જીવવું થયું છે છેવટે દુષ્કર અરસપરસનું.

એણે તો દીધે રાખ્યું વરદાન આંખો મીંચી,
ફાડીને દીધું એણે છપ્પર અરસપરસનું.

એ એક છે ને એક જ, છે માત્ર એક ત્યારે,
કેવી રીતે કરીશું અંબર અરસપરસનું.

આ તારી બે દીવાલો, આ મારી બે દીવાલો,
એવી રીતે થતું ના કૈં ઘર અરસપરસનું.

એમાં મૂકી મૂકીને નિશ્વાસ સૌ જલાવ્યા,
ત્યારે થયું છે ઝળહળ ઝુમ્મર અરસપરસનું.

ભીતર પ્રવેશવાની સુખની થઈ ન હિંમત,
એને નડ્યું છે કાયમ બખતર અરસપરસનું.

– રવીન્દ્ર પારેખ

પાસાદાર શેર… પાણીદાર ગઝલ…

5 Comments »

 1. સુનીલ શાહ said,

  February 7, 2015 @ 2:26 am

  આ તારી બે દીવાલો, આ મારી બે દીવાલો,
  એવી રીતે થતું ના કૈં ઘર અરસપરસનું.
  સુંદર ગઝલ

 2. amit said,

  February 7, 2015 @ 9:56 am

  Wah…

 3. neha said,

  February 7, 2015 @ 7:37 pm

  Ambar ane ghar aa be sher khub gamya

 4. Kartika Desai said,

  February 7, 2015 @ 10:07 pm

  જય શ્રેી ક્રિશ્ન.વાહ…વાસ્તવેીક કલ્પન્!!

 5. rekha said,

  February 8, 2015 @ 5:18 am

  સુન્દર્…..

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment