પોતપોતાની સમજ છે કેદની,
પોતપોતાની ગૂંથેલી જાળ છે.
વંચિત કુકમાવાલા

ગઝલ – ઉદયન ઠક્કર

વાતેવાતે શેનું મોડું થાય છે ?
ઘાસ, તુર્ત જ, દૂધ થોડું થાય છે ?

મેઘની પાછળ ને પાછળ કુંજડી
ને મને પણ દોડું-દોડું થાય છે.

થાય સીધાં કામ આ વરસાદમાં ?
જો, કિરણ પણ જળમાં ખોડું થાય છે

શેરને તું શ્લોક માફક બોલ મા !
રેડિયમ કંઈ સૂર્ય થોડું થાય છે ?

રોકતાં રોકી તો લીધી આ ગઝલ,
ફેફસાંમાં વાવાઝોડું થાય છે

– ઉદયન ઠક્કર

સાયન્ટિફિક ગઝલ એમ કહીને સંબોધવાનું મન થાય એવી ગઝલ… પહેલા શેરમાં બાયોલોજી… બીજામાં ઝૂલોજી… ત્રીજા-ચોથામાં ફિઝિક્સ… છેલ્લા શેરમાં વિજ્ઞાનની કોઈ શાખા ભલે નથી, પણ ફેફસાં તો આવી જ ગયા…

જો કે આવું કશું ન વિચારો તો પણ આ ગઝલ સાવ અનૂઠી ફ્લૅવરવાળી અને વારંવાર વાગોળવાનું (બાયોલોજી!) મન થાય એવી છે !

4 Comments »

 1. Rina said,

  May 16, 2014 @ 2:38 am

  Ahhhaaa…. mast

 2. narendrasinh said,

  May 16, 2014 @ 4:13 am

  વાતેવાતે શેનું મોડું થાય છે ?
  ઘાસ, તુર્ત જ, દૂધ થોડું થાય છે ?

  મેઘની પાછળ ને પાછળ કુંજડી
  ને મને પણ દોડું-દોડું થાય છે.

  થાય સીધાં કામ આ વરસાદમાં ?
  જો, કિરણ પણ જળમાં ખોડું થાય છે ખુબ સુન્દર

 3. suresh baxi said,

  May 16, 2014 @ 2:10 pm

  KHUB SARAS

 4. perpoto said,

  May 18, 2014 @ 2:09 am

  જો કે આવું કશું ન વિચારો તો પણ આ ગઝલ સાવ અનૂઠી ફ્લૅવરવાળી અને વારંવાર વાગોળવાનું (બાયોલોજી!) મન થાય એવી છે !

  બાયોલોજી ! કદાચ સાયકોલોજી પણ કહી શકાય….
  કવિ શ્રી ને એક વધુ -બાયોલોજી તથ્ય -આંસુ વિષે-કદાચ નવો શેર મળે…

  Tears aren’t just water. They’re primarily made up of water, salts, antibodies and lysozymes, but the composition depends on the type of tear. There are three main types – basal tears, reflex tears, and weeping tears.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment