મારી પાસે આવ, તું; વાતો કરીશું,
સૌ દીપક બુઝાવીને રાતો કરીશું;
આપણી વચ્ચે તડપતુ મૌન તોડી,
સ્નેહભીના શબ્દને ગાતો કરીશું.
દિલીપ મોદી

હું તૈયાર છું – વૉલ્ટર લેન્ડર (અનુ. વિવેક મનહર ટેલર)

હું કોઈ સાથે લડતો નથી, કેમકે કોઈ મારા ઝઘડાને લાયક નથી,
મેં કુદરતને ચાહી છે, અને કુદરત પછી, કળાને:
જીવનના આતશ કને મેં બંને હાથ તાપ્યા છે,
એ હોલાઈ રહ્યો છે, અને હું તૈયાર છું જવા માટે.

– વૉલ્ટર લેન્ડર
(અનુ. વિવેક મનહર ટેલર)

*
મૃત્યુની તૈયારીનું નાનું પણ કેવું મજાનું ચિત્ર ! કવિ કોઈ વિવાદમાં કદી પડતાં નથી કેમકે કવિ કોઈને એ લાયક ગણતા નથી. કવિને તો રસ હતો માત્ર પ્રકૃતિ અને એ પછી કળામાં. કહી શકાય કે કવિ જિંદગી ભરપૂર જીવ્યા છે. અને કવિ પોતે પણ એ જ કહે છે કે જિંદગીના અગ્નિ પાસે એમણે અસ્તિત્વને ખૂબ મજેથી તાપી લીધું છે. કોઈ ઝઘડો નથી. કોઈ અસંતોષ નથી હવે. જિંદગીના ઓલવાતા જતા અગ્નિ સામે કોઈ ફરિયાદ પણ નથી. કવિ તૈયાર છે…

સાવ ચાર પંક્તિનું કાવ્ય… પણ હળવેથી વાંચતા ભીતરથી એક ચીસ નીકળી જાય એવું…

*

I strove with none, for none was worth my strife.
Nature I loved and, next to Nature, Art:
I warm’d both hands before the fire of life;
It sinks, and I am ready to depart.

– Walter Savage Landor

6 Comments »

 1. bhogi said,

  May 3, 2014 @ 2:04 am

  Lovely indeed

 2. Rina said,

  May 3, 2014 @ 2:05 am

  Awesome…… thank you ……

 3. narendrasinh said,

  May 3, 2014 @ 3:22 am

  અત્યન્ત સુન્દર સત્ય નેી રજુઆત

 4. Yogesh Shukla said,

  May 3, 2014 @ 10:43 am

  Nice Thought….Heart Touching…

 5. raanaabhai said,

  May 5, 2014 @ 6:23 am

  બિલકુલ નજીક્થી ચોટ કરે છે કવિ એજ સાચો જેની વાત દરેકને પોતાની લાગે

 6. Harshad said,

  May 5, 2014 @ 9:56 pm

  સુન્દર્!!

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment