ફક્ત એથી જ કોઈની મદદ માગી નથી શકતો,
શરમથી હાથ લંબાવું અને એ બેશરમ નીકળે !
બેફામ

તારા ગયા પછી – અશ્વિની બાપટ

તારા ગયા પછી
તારી સાથે કરેલી વાતો
મેં કદી સમયને સોપી નથી
એટલે જ તો
મને મળી આવે છે
ઠેકઠેકાણે
પુરાણા વારસા સાથે
નવી ઈમારતોથી
ભરાતા રહેલા આ શહેરમાં
મન ટેકવવાની જગ્યાઓ

સમુદ્ધ ઊઠળી ઊછળીને
સાક્ષી પુરાવે છે
અને જ્યાં આપણે બેસતા
એ કાળમીંઢ પથ્થર પર
સમયનું કશું ચાલતુ નથી.
તારી સાથે વીતેલી સાંજ
મેં કદી ઢળતા સૂરજને આપી નથી
એટલે જ તો
મને મળી આવે છે
ઠંડી હવા વચ્ચેથી
તારા ઉષ્ણ ઉચ્છવાસ

તારી સાથે ચાલતી
એ રસ્તાને મેં કદી
મુકામને હવાલે કર્યો નથી
એટલે જ તો…

6 Comments »

 1. Rina said,

  January 19, 2014 @ 3:06 am

  એટલે જ તો…………beautiful

 2. M.D.Gandhi, U.S.A. said,

  January 19, 2014 @ 3:12 am

  સુંદર કવિતા છે

 3. perpoto said,

  January 19, 2014 @ 3:47 am

  સરસ કવિતા

  એટલે જ તો
  પાનખરે ઉગી છે
  રાતે ચાંદની

 4. Rajendra karnik said,

  January 19, 2014 @ 9:23 am

  પ્રેમ કરી જતા રહેવું એ સ્ત્રી સ્વભાવને કારણે જ હ્રુદયમાંથી આવા સુંદર શબ્દો નીકેળે છે.
  વાહ વાહ. અને જેને અર્પણ થયા હોય તેનું પરમાત્મા ભલું કરે.

 5. urvashi parekh said,

  January 19, 2014 @ 11:46 am

  ati sundar ane saras rachna. etlej to thay chhe vanchya j karu.

 6. Harshad said,

  January 24, 2014 @ 8:19 pm

  સુન્દર . સરસ મઝાનુ કાવ્ય.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment